U znaku obeležavanja Dana socijalnog rada i meseca marta posvećnog profesiji socijalnog rada, Visoka škola socijalnog rada i Komora socijalne zaštite, permanentno brinući o svim zaposlenim u socijalnoj rad, ali i o odogovornom i adekvatnom obrazovanju mladih i novih kadrova iz ove oblasti, organizovale su Nacionalnu konferenciju: „Izazovi profesije socijalnog rada“ 25.03.2022. godine u prostorijama Visoke škole socijlanog rada.

Na konferenciji se govorilo o izazovima profeije socijalnog rada iz sledećeh oblasti:

  1. oblast socijlane zajednice: usluge zajednice, centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj nezbrinute dece, ustanove za smeštaj starijih lica;
  2. oblast zdravstva: ustanove primarne i sekundarne zdravstvene zaštite; ustanove   tercijalne zdravstvene zaštite;
  3. oblast pravosuđa: okružni zatvor u Kragujevcu – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Cenatar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NVO: Neostart
  4. oblast socijalnog predizetništva:  socio-humanitarna organizacija Caritas, Šabac                                                                      
  5. oblast nevladinih organizacija

Na kraju Konferencije, organizovan je okrugli sto na temu: ” Izazovi obrazovanja socijalnih radnika” u kome su učestvovali predstavnici: Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Studijskog programa Socijalnog  rada, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta socijlanog rada Univerziteta Singidunum i Visoka škola socijalnog rada u Beogradu.

Nacionalnu konferenciju pratilo je ukupno 230 pasivnih učesnika, od toga 60 uživo, a ostali preko zoom platforme.