Konferencije, kongresi, naučni skupovi

NAJAVA KONFERENCIJA I SKUPOVA

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS20“

PRETHODNE KONFERENCIJE

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS19“

28 – 29.11.2019. Beograd

Međunarodni naučno-stručni skup: “IZAZOVI U TEORIJI I PRAKSI SOCIJALNOG RADA SA MIGRANTIMA”

17.06.2019. Beograd