Vesti i aktivnosti

„Info dan“ u Zrenjaninu, 01.06.2022.

„Info dan“ u Zrenjaninu, 01.06.2022.

Zakon o socijalnom preduzetništvu stupio je na snagu 15.2.2022, a primenjuje se istekom devet meseci od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbe člana 20, koja se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona. Novousvojeni pravni okvir o socijalnom...

2. april svetski dan osoba sa autizmom

2. april svetski dan osoba sa autizmom

Povodom 2. aprila, Svetskog dana osoba sa autizmom, studenti Visoke škole socijalnog rada sa profesorom dr Sašom Stepanovićem su u vrtiću “Dečiji dani” pustili plave balone kao znak podrske svim osobama sa autizmom.   Autizam predstavlja jedan veoma složen poremećaj,...

Upis u toku: Program Propedevtika 2021/22

Upis u toku: Program Propedevtika 2021/22

Otvoren je upis za program Propedevtika 2021/22. Visoka škola socijalnog rada, u okviru svog departmana  Psihologije, organizuje kurs Propedevtika koji sadrži osnovna znanja iz psihologije, neophodna polaznicima psihoterapijske edukacije u okviru nekog priznatog...

10 mesta na kojima mogu da rade psiholozi u Srbiji

10 mesta na kojima mogu da rade psiholozi u Srbiji

Psihologiju kao nauku karakteriše proučavanje određenih pojava prema utvrđenim postupcima, naučnim metodama, tehnikama kao i povezivanje novih saznanja sa već stečenim znanjima. Ona svoje zaključke izvodi  na osnovu brižljivog prikupljanja i proveravanja...

ALOPS – I DAN

ALOPS – I DAN

https://www.facebook.com/aspbeograd/videos/3070494779833300 https://www.srbija.gov.rs/vest/593176/mladi-i-studenti-u-fokusu-rada-vlade-srbije.php

Da li ima posla za logopede u Srbiji?

Da li ima posla za logopede u Srbiji?

Pisali samo o najčešćim radnim mestima logopeda kojih ima preko 20. Činjenica je da je zanimanje „logoped" izuzetno traženo u poslednjih deset godina. Logoped je vrlo prepoznatljiv i tražen stručnjak jer je sve više dece ali i odraslih kojima je pomoć logopeda...