Vesti i aktivnosti

Visoka škola socijalnog rada na V Kongresu DEAPS

Doc. dr Nataša Ljubimirović i doc. dr  Ivana Milosavljević-Đukić, učestvovale su na V Kongresu DEAPSA sa međunarodni učešćem Mentalno zdravlje dece i mladih - aktuelni izazovi, moguća rešenja u periodu od 23 - 26 maja 2019 na Zlatiboru. Doc. dr Ivana...