Vesti i aktivnosti

Profesorka Neda Milošević održala predavanje na temu prevencije disleksije na Međunarodnoj konferenciji “Iskoraci u tretmanu govorno-jezičkih poremecaja”.

Održana je međunarodna konferencija "Specifične metode, tehnike i postupci u tretmanu govorno jezičkih poremećaja" Konferencija je zabeležila visoku posećenost. Prisutno je bilo 255 učesnika iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije. Među njima i 6 predavača. Tokom...

Visoka škola socijalnog rada na sajmu knjiga

Visoka škola socijalnog rada je i ove godine izložila svoja izdanja na Sajmu knjiga u Beogradu. Zbornik radova sa naučnog skupa „Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova“, prva dva broja naučnog časopisa „Paradigma“, knjige...

Realizovan projekat “Mi i oni smo zajedno”

Centar za društvene integracije iz Vranja je u saradnji sa Visokom školom socijalnog rada iz Beograda u proteklih šest meseci realizovao projekat „Mi i oni smo zajedno“. Cilј projekta je da doprinese jačanju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje...

Socijalni radnik posao budućnosti

Srbiji u ovom trenutku nedostaje čak 1.000 socijalnih radnika! Zbog toga je, tvrde mnogi, ovo zanimanje budućnosti. Ali ni oni koji se odluče za školovanje u oblasti okupacione terapije ili logopedije ne treba da brinu gde će se zaposliti po završetku studija jer su,...

Projekat „Mi i oni smo zajedno“: Pravimo kostim

Kako bismo kod dece probudili kreativnost ponudili smo im različite materijale od kojih su oni zajedno sa drugarima iz Osnovne škole Georgi Dimitrov pravili različite kostime. Druženje je nastavljeno u dvorištu Prihvatnog centra u Bosilegradu. Pomenute aktivnosti...