Važni datumi:

JANUAR
01.01. Svetski dan porodice
10.01. Svetski dan smeha
15.01. Dan verskih sloboda
27.01. Međunarodni dan sećanja na holokaust

FEBRUAR
07.02. Međunarodni dan života
15.02. Svetski dan dece obolele od raka
20.02. Dan nenasilnog otpora, Međunarodni dan socijalne pravde
22.02. Međunarodni dan žrtava

MART
01. 03-08. 03. Nedelja borbe protiv raka
08. 03. Međunarodni dan žena
15. 03. Međunarodni dan protiv policijske brutalnosti
21. 03. Međunarodni dan invalida rada, Međunarodni dan borbe protiv rasizma, Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom
Treći utorak u mesecu – Međunarodni dan socijalnih radnika

APRIL
01.04. Dan borbe protiv alkoholizma
02.04. Svetski dan autizma
04.04. Dan zaštite na radu
09.04. Međunarodni dan Roma
15.04. Međunarodni dan porodice

MAJ
01.05. Međunarodni praznik rada
08.05. Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
08 05.-15.05. Nedelja Crvenog krsta
15.05. Međunarodni dan porodice
Druge nedelje u maju Majčin dan

JUN
01.06. Međunarodni dan dece
04.06. Međunarodni dan dece žrtava nasilja
12.06. Međunarodni dan borbe protiv dečijeg rada
20.06. Svetski dan izbeglica
26.06. Međunarodni dan za podršku žrtvama nasilja

JUL
11.07. Svetski dan stanovništva

AVGUST
09.08. Međunarodni dan siromašnih
12.08. Međunarodni dan mladih
23.08. Međunarodni dan sećanja na trgovinu robljem i njenu zabranu
29.08. Međunarodni dan nestalih

SEPTEMBAR
01.09. Dan gluvih
21.09. Međunarodni dan mira

OKTOBAR
01.10.-05.10. Dečija nedelja
01.10. Međunarodni dan starih
03.10. Međunarodni dan dece
07.10. Svetski dan za dostojanstven rad, Svetski dan osoba sa cerebralnom paralizom
08.10. Svetski dan hospisa i palijativnog zbrinjavanja
10.10. Svetski dan mentalnog zdravlja
15.10. Dan slepih
17.10. Svetski dan borbe protiv siromaštva
18.10. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

NOVEMBAR
03.11. Svetski dan muškaraca
16.11. Međunarodni dan tolerancije
20.11. Svetski dan deteta
23.11. Međunarodni humanitarni dan
25.11. Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama

DECEMBAR
01.12. Međunarodni dan borbe protiv side, Svetski dan pomagala
02.12. Međunarodni dan ukidanja ropstva
03.12. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
05.12. Međunarodni dan volontera
10.12. Međunarodni dan ljudskih prava
11.12. Dan UNICEF-a
18.12. Međunarodni dan migranata