Važni datumi:

JANUAR
01. 01.
Svetski dan porodice, Svetski dan mira
FEBRUAR
07. 02. Međunarodni dan života
MART
21. 03. Međunarodni dan invalida rada, eliminacije rasne diskriminacije
APRIL
04. 04. Dan zaštite na radu
09. 04. Svetski dan Roma
15. 04. Svetski dan porodice
MAJ
12. 05. Međunarodni dan medicinskih sestara
15. 05., Međunarodni dan porodice
JUN
01. 06. Međunarodni dan dece
04. 06. Međunarodni dan dece žrtava nasilja
12. 06. Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada
20. 06. Svetski dan izbeglica
26. 06. Međunarodni dan za podršku žrtvama nasilja
JUL
11. 07. Svetski dan stanovništva
AVGUST
01. 08. Međunarodni dan prijateljstva
09. 08. Međunarodni dan siromašnih
12. 08. Međunarodni dan mladih
23. 08. Međunarodni dan sećanja na trgovinu robljem i njenu zabranu
SEPTEMBAR
01. 09.
Dan gluvih
10. 09. Svetski dan prevencije samoubistva
OKTOBAR
01. 10. – 05.10. Dečija nedelja
01. 10. Međunarodni dan starijih osoba             
03. 10. Međunarodni dan dece
05. 10. Svetski dan učitelja
10. 10. Svetski dan mentalnog zdravlja,
14. 10. Svetski dan “Belog štapa”,  Svetski dan davalaca organa
15. 10. Svetski dan čistih ruku, Dan slepih, Međunarodni dan pešačenja,
17. 10. Svetski dan borbe protiv siromaštva, Svetski dan protiv boli
22. 10. Međunarodni dan pažnje posvećene mucanju i govornim manama
NOVEMBAR
08. 11. Dan prosvetnih radnika, Svetski dan urbanizma
11. 11. Međunarodni dan nauke i mira
16. 11. Međunarodni dan tolerancije
17. 11. Svetski dan nepušača, Međunarodni dan studenata i srednjoškolaca
20. 11. Svetski dan deteta, Dan ugroženosti pacijenata u ratu
23. 11. Međunarodni humanitarni dan
25. 11. Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama
DECEMBAR
01. 12. Međunarodni dan borbe protiv side, Svetski dan pomagala
03. 12. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
05. 12. Međunarodni dan volontera
10. 12. Dan ljudskih prava
11. 12. Dan  UNICEF-a, Međunarodni dan astme
18. 12. Međunarodni dan migranata