STUDENTSKA PLATFORMA

  • ULICA: TERAZIJE 34, 11000 BEOGRAD, SRBIJA
  • STUDENTSKA SLUŽBA: 0114040839
  • PRAVNA SLUŽBA: 0114040838 
  • EMAIL: kontakt@asp.edu.rs
  • PIB: 110216917
  • Matični broj: 17908774
  • Dinarski t.r. 205-249156-05
  • Devizni t.r. 0071900001783
  • IBAN RS0071900001783

Poštovani studenti,

U skladu sa merama Vlade Republike Srbije i Odluke o uvođenju vanrednog stanja od ponedeljka, 16. marta, nastava na Visokoj školi socijalnog rada obavljaće se preko studenske platforme.

S tim u vezi, naši profesori redovno će postavljati predavanja na studentskoj platformi.

Molimo Vas da redovno pratite novopostavljene sadržaje na stranicama predmeta.

Sve konsultacije biće obavljane na sličan način: putem studentske platforme i lično putem E-maila sa svakim profesorom pojedinačno.

Martovski ispitni rok, za diferencijalne ispite, kao i kolokvijumska sedmica biće organizovani elektronskim putem.

Rad studentske službe biće organizovan po principu dežurstva svakodnevno od 10 do 15h, ali Vas molimo, da u skladu sa trenutnom situacijom, izbegavate lični dolazak.

Sve ostale potrebne informacije možete dobiti putem E-maila ili putem telefona:                  

011/ 4040 – 839;  066/ 605 -8230 (Milica Popović); 060/ 6788 – 660 (Una Kostadinović Dišović)

Srdačan pozdrav,

Prof. dr Vladimir Ilić,

direktor Visoke škole socijalnog rada 

Uvid javnosti Master rada Tatjane Dakić

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Tatjane Dakić “Uloga Centra za socijalni rad u radu sa maloletnikom tokom pripremnog (krivičnog) postupka” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Jovane Jelače

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Jovane Jelače   “Značaj i uticaj komunikacije na poverenje, psihosocijalnu sigurnost i dobrobit starijih osoba” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna odbrana Master rada Ivane Teovanović

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se javna odbrana završnog master rada Ivane Teovanović  “ZASTUPLJENOST POREMEĆAJA ARTIKULACIJE KOD DECE NA TERITORIJI OPŠTINE KRUPANJ” održava 24.06.2020. godine u 13h u prostorijama Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34.

 

Javna odbrana Master rada Ksenije Marković

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se javna odbrana završnog master rada Ksenije Marković DIGITALNE PLATFORME U TRETMANU AFAZIJE” održava 24.06.2020. godine u 14h u prostorijama Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34.

Uvid javnosti Master rada Ivane Teovanović

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Ivane Teovanović  “ZASTUPLJENOST POREMEĆAJA ARTIKULACIJE KOD DECE NA TERITORIJI OPŠTINE KRUPANJ” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Bojane Popadić

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Bojane Popadić Razumevanje govora kod dece” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna odbrana Master rada Ivane Janković  

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se javna odbrana završnog master rada Ivane Janković  “Povezanost vršnjačkog nasilja i sociodemografskih faktora na uzorku učenika osnovnih škola na teritoriji opštine Topola” održava 10.06.2020. gpdine u 13h u prostorijama Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34.

Uvid javnosti Master rada Ksenije Marković

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Ksenije Marković  “Digitalne platforme u tretmanu afazije” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 Uvid javnosti Master rada Ivane Janković  

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Ivane Janković  “Povezanost vršnjačkog nasilja i sociodemografskih faktora na uzorku učenika osnovnih škola na teritoriji opštine Topola” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Marine Manojlović

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Marine ManojlovićMedijacija u krivičnom postupku između žrtve i maloletnog počinioca krivičnog dela – doprinos sistemu socijalne zaštite” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 Uvid javnosti Master rada Ane Đurđević

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Ane ĐurđevićSprovođenje strateških okvira za borbu protiv nasilja nad ženama i poštovanje međunarodnih standarda u ovoj oblasti – studija slučaja” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 Uvid javnosti Master rada Dragane Džambas

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Dragane Džambas Uticaj domskog smeštaja na očuvanje i razvoj psihosocijalnog kapaciteta korisnika- sa osvrtom na Dom “Čurug”” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Sanje Stojanović

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Sanje Stojanović  “Zastupljenost savremenih logopedskih instrumenata i obučenost logopeda u njihovom korišćenju na teritoriji republike Srbije” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.