STUDENTSKA PLATFORMA

  • ULICA: TERAZIJE 34, 11000 BEOGRAD, SRBIJA
  • STUDENTSKA SLUŽBA: 0114040839
  • PRAVNA SLUŽBA: 0114040838 
  • EMAIL: kontakt@asp.edu.rs
  • PIB: 110216917
  • Matični broj: 17908774
  • Dinarski t.r. 205-249156-05
  • Devizni t.r. 0071900001783
  • IBAN RS0071900001783

Uvid javnosti Master rada Jelene Strugar

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Jelene Strugar  “Socijalna distanca učenika tipične populacije prema učenicima sa poremećajima govora i jezika i drugim smetnjama u razvoju” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Vanje Nikolić

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Vanje Nikolić  “Ekspresivni govor kod dece sa razvojnom disfazijom ” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. (od 01.10.-08.10.2019.)

Uvid javnosti Master rada Nataše Đeković

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Nataše ĐekovićProcena sposobnosti govorne produkcije kod dece preškolskog uzrasta” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. (od 01.10.-08.10.2019.)

Uvid javnosti Master rada Aleksandre Đorđević

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Aleksandre Đorđević  “Pojavni oblici diskriminacije u oblasti socijalne zaštite” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.