STUDENTSKA PLATFORMA

  • ULICA: TERAZIJE 34, 11000 BEOGRAD, SRBIJA
  • STUDENTSKA SLUŽBA: 0114040839
  • PRAVNA SLUŽBA: 0114040838 
  • EMAIL: kontakt@asp.edu.rs
  • PIB: 110216917
  • Matični broj: 17908774
  • Dinarski t.r. 205-249156-05
  • Devizni t.r. 0071900001783
  • IBAN RS0071900001783

Poštovani studenti,

U skladu sa merama Vlade Republike Srbije i Odluke o uvođenju vanrednog stanja od ponedeljka, 16. marta, nastava na Visokoj školi socijalnog rada obavljaće se preko studenske platforme.

S tim u vezi, naši profesori redovno će postavljati predavanja na studentskoj platformi.

Molimo Vas da redovno pratite novopostavljene sadržaje na stranicama predmeta.

Sve konsultacije biće obavljane na sličan način: putem studentske platforme i lično putem E-maila sa svakim profesorom pojedinačno.

Martovski ispitni rok, za diferencijalne ispite, kao i kolokvijumska sedmica biće organizovani elektronskim putem.

Rad studentske službe biće organizovan po principu dežurstva svakodnevno od 10 do 15h, ali Vas molimo, da u skladu sa trenutnom situacijom, izbegavate lični dolazak.

Sve ostale potrebne informacije možete dobiti putem E-maila ili putem telefona:                  

011/ 4040 – 839;  066/ 605 -8230 (Milica Popović); 060/ 6788 – 660 (Una Kostadinović Dišović)

Srdačan pozdrav,

Prof. dr Vladimir Ilić,

direktor Visoke škole socijalnog rada 

Uvid javnosti Master rada Gordane Brežančić

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Gordane Brežančić  “Analiza stanja dodatne podrške u Opštini Bečej” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Nevene Gavrić

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Nevene Gavrić  “Disfagija kod neurodegenerativnih bolesti sa posebnim osvrtom na Parkinsonovu bolest” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.