Sanja Đurđević (Socijalna psihologija, Asocijalno i delikventno ponašanje, Psihoterapija i  savetovanje - ) 29.01 i 30.01.2019. u 10:00 časova Ivana Ristić - 29.01.2019. u 10:00 časova (Svi ispiti) Petar Nastasić (Savremeni modeli u radu sa pojedincem i...

read more