STUDENTSKA PLATFORMA

  • ULICA: TERAZIJE 34, 11000 BEOGRAD, SRBIJA
  • STUDENTSKA SLUŽBA: 0114040839
  • PRAVNA SLUŽBA: 0114040838 
  • EMAIL: kontakt@asp.edu.rs
  • PIB: 110216917
  • Matični broj: 17908774
  • Dinarski t.r. 205-249156-05
  • Devizni t.r. 0071900001783
  • IBAN RS0071900001783

Uvid javnosti Master rada Gordane Brežančić

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Gordane Brežančić  “Analiza stanja dodatne podrške u Opštini Bečej” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Nevene Gavrić

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Nevene Gavrić  “Disfagija kod neurodegenerativnih bolesti sa posebnim osvrtom na Parkinsonovu bolest” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.