Kratki program:

SAVETOVANJE ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

Datum

Početak: 15.10.2022.

Cena

95.000,00 RSD (školarina + administrativni troškovi) po osobi po programu

Predavači

 • Vesna Dukanac
 • Žilijeta Krivokapić
 • Sanja Đurđević
 • Jelena Živković

Za više informacija kontaktirajte nas:

vesna.dukanac@asp.edu.rs

.

Pregled

 

Detalji programa

R.Br.

Naziv predmeta

Polje

Semestar

1.        

Razumevanje različitih modela i teorija zavisnosti

Društv.-humanist.

1

2.        

Ekosistemski i porodiočno-sistemski pristup u razumevanju i tretmanu bolesti zavisnosti

Društv.-humanist.

1

3.        

Prvi intervju, izrada genograma

Društv.-humanist.

1

4.        

Metode i tehnike savetovanja

Društv.-humanist.

1

5.        

Supervizijski rad

Društv.-humanist.

1

6.

Stručna praksa

Društv.-humanist.

1

 

Ciljevi programa

 • osposobljavanje studenata za rano prepoznavanje zavisnosti,
 • osposobljavanje studenata za rano prepoznavanje zavisnosti,
 • rad na motivaciji za uključivanje u tretman
 • savetodavni rad sa pojedincima i porodicama obezbeđivanje bazičnih znanja o različitim tipovima zavisnosti (alkoholizam, narkomanija, zavisnost od interneta, kockanje) koja uključuju znanje o trenutnim modelima i teorijama, kao i o posledicama zavisnosti, u smislu promena u porodičnom funkcionisanju do kojih zavisnost dovodi i pojavi nasilja kao najčešćeg disfunkcionalnog obrasca u porodicama zavisnika
 • postizanje umeća pravilnog korišćenja ličnog životnog iskustva za pravilan i uspešan rad sa zavisnicima i njihovim porodicama, da od pasivnih učenika postanu aktivni učesnici u terapijskom radu sa zavisnicima

 

Po završetku KP studija Savetovanje za bolesti zavisnosti polaznici poseduju:

 • kompetencije za rano prepoznavanje bolesti zavisnosti i razumevanje svih oblika poremećenog ponašanja koje su posledica zavisnosti kompetencije za rano prepoznavanje bolesti zavisnosti i razumevanje svih oblika poremećenog ponašanja koje su posledica zavisnosti
 • komepetencije za detektovanje i razumrvanje porodične disfunkcionalnosti u kontekstu bolesti zavisnosti uz korišćenje osnovnih postavki savetovanja zavisničkih porodica korišćenjem sistemskih intervjua u radu sa celom porodicom ili pojedinim članovima porodice
 • veštine, da u  procesu oporavka od bolesti zavisnosti, uspešno identifikuju faktore rizika i okidače za recidiv, kao i veštine pokretanja motivacije za uključenje u danji tretman porodice zavisnika
 • po zabršetku KP, polaznici će razviti sposobnost identifikacije sopstvenih snaga i veština da kritički i konstruktivno evaluiraju savetodavni proces i rad, da ravnopravno učestvuju u timu, da adekvatno koriste postojeće ustanove, organizacije i druge resurse lokalnih zajednica za organizovanje preventivnih aktivnosti i aktivnosti za resocijalizaciju i reintegraciju zavisnika i njihovih porodica

Opis posla za koji se pripremaju polaznici

 • pružaju intenzivne usluge pojedincima i porodicama koje imaju ispoljenu psihološku i socijalnu disfunkcionalnost zbog postojanja zavisnosti-  primenjujući veštine rada centriranog na klijenta, uz poštovanje etičkih principa;
 • primenjuje principe smanjenja štete i motivacionog savetovanja za upućivanje na dalji tretman u stručne ustanove koje se bave lečenjem bolesti zavisnosti;
 • sprovode početne porodične i individualne sesije u instituciji, a po potrebi i u drugim situacijama kada je to pogodno za porodicu sa problemom zavisnosti;
 • sprovode početne i tekuće procene individualnog i porodičnog oporavka i postignute funkcionalnosti, sa posebnim fokusom na zdravim snagama koje porodica i pojedini članovi imaju, sa izradom i sprovođenjm individualizovanog plana rada u sklopu tretmana;
 • sprovode intervencije kako bi se osiguralo popunjavanje praznina u ostvarivanju osnovnih potreba porodice i zajedno sa porodicom planira dugoročnu održivost  apstinecnije od svih psihoaktivnih supstanci uz očuvanje zdrave ravnoteže zdravlja i napredovanja u razvoju i rastu pojedinca i porodice uprkos teškoćama
 • učestvuju u radu tima gde se razmatraju slučajevi i daju povratne informacije;
 • pomažu porodici da razvije mrežu podrške u prirodnom okruženju;
 • edukuju porodicu kako da  izradi planove svakodnevnih aktivnosti i individualnog plana oporavka, koji se periodično ažurira, kako bi odražavao pravi cilj rasta i razvoja tokom oporavka zavisnika;
 • identifikuju razne strategije pomoći koje postoje u lokalnoj zajednici i upućuju klijente i porodice na njih, kako bi im pomogli u procesu opravka

 

Kome je program namenjen?

 • Socijalnim radnicima
 • Saradnicima zaposlenim u sektoru socijalne zaštite
 • Medicinskim sestrama
 • Svim zdravstvenim profilima sa završenom srednjom školom

 

Vesna Dukanac
Profesor Akademije za humani razvoj
Šef Katedre za psihologiju
Autor Programa: Savetovanje za bolesti zavisnosti

Pogledajte biografiju