Akreditacija i samovrednovanje

  • Visoka škola je samostalna, akreditovana visokoškolska ustanova, koja ostvaruje osnovne akademske i master akademske studije u oblasti socijalnog rada, okupacione terapije i logopedije u skladu sa dozvolom za rad.
  • Škola je registrovana kod Privrednog suda u Beogradu, pod brojem registarskog uloška br.5-1797, matični broj Škole je 17908774.
  • DOZVOLA ZA RAD – Na osnovu Izveštaja o početnoj akreditaciji visokoškolske ustanove i studijskih programa Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja izdalo je Dozvolu za rad Visokoj školi socijalni rad Broj 612-01-00204/8/2018-03 od 08.07.2019. godine kojom se Školi odobrava rad i izvođenje akademskih studijskih programa:
  • Osnovne akademske studije – Logopedija (broj studenata 30)
  • Master akademske studije – Logopedija (broj studenata 25)
  • Osnovne akademske studije – Socijalni rad (broj studenata 40) 
  • Master akademske studije – Socijalni rad (broj studenata 25)
  • Osnovne akademske studije – Okupaciona terapija (broj studenata 30)
  • Master akademske studije – Okupaciona terapija (broj studenata 25)

Uverenje o akreditaciji ustanove

Uverenja o akreditaciji programa osnovnih akademskih studija

Osnovne akademske studije socijalnog rada

Osnovne akademske studije okupacione terapije

Osnovne akademske studije logopedije

Uverenja o akreditaciji programa master akademskih studija

Master akademske studije socijalnog rada

Master akademske studije okupacione terapije

Master akademske studije logopedije