O centru

  • U cilju unapređenja kvaliteta akademskih studija, kao i naučnoistraživačkog rada, Visoka škola socijalnog rada u svom sastavu ima Izdavački centar Škole.
  • Izdavački centar Škole bavi se izdavanjem monografija, udžbenika, časopisa, priručnika i drugih materijala u pisanom i elektronskom obliku, kao i dokumentaciono-bibliotečkim poslovim.
  • Organizuje prodaju sopstvenih i drugih izdanja.