VESTI

VESTI I AKTIVNOSTI

Visoka škola socijalnog rada sprovodi programe “Program prevencije vršnjačkog nasilja” i “Prevencije bolesti zavisnosti” u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Ruma

Visoka škola socijalnog rada sprovodi programe “Program prevencije vršnjačkog nasilja” i “Prevencije bolesti zavisnosti” u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Ruma

Opština Ruma i Centar za socijalni rad u Rumi na pravi način pokazuju odgovornost i brigu za mlade u Rumi, stvarajući uslove za preventivne programe kakvi su “Program prevencije vršnjačkog nasilja” i “Prevencije bolesti zavisnosti”, koje trenutno profesori Visoke...

read more
Poseta studenata mališanima žrtvama nasilja

Poseta studenata mališanima žrtvama nasilja

Studenti prve godine, smera okupaciona terapija i logopedija, u okviru dodatnih nastavnih aktivnosti na predmetu Sociologija porodice koji vodi Doc. dr Ana Grbić, posetili su prihvatiliste za urgentno zbrinjavanje dece žrtvi nasilja “Jovan Jovanovic Zmaj”. Dočekali su...

read more

BLOG

Priče i metafore u srcu terapije

Poznati američki psihijatar i psihoterapeut Milton Erikson je u radu sa pacijentima, pa i onim najtežim, koristio samo priče i metafore. Sledeću istinitu anegdotu iz svog života Milton Erikson je koristio kao metaforu koja izražava njegovo duboko terapeutsko uverenje...

read more

Kakve vrednosti i vrline tražimo kod nastavnika?

Obrazovanje i vaspitanje, iako u pojedinim sistemima institucionalno i programski odvojeni procesi, zapravo su nerazdvojni segmenti ne samo kroz poslove i dužnosti države, već i u sveukupnom životu svakog pojedinca. Životni i radni trendovi razvili su mogućnost...

read more

Šta je nauka o okupaciji?

Istraživanja usmerena na ispitivanje obrazaca i osobina svrsishodnih i smislenih aktivnosti kojima se ljudi tokom života bave, kao i njihove povezanosti sa zdravljem i napretkom ne samo pojedinaca, grupa ljudi već i čitave zajednice, predstavljaju fokus interesa nauke...

read more

Umeće slušanja – lek protiv profesionalne gordosti

Poznata je anegdota o čoveku koji se jada prijatelju. Ovaj ga pažljivo sluša, povremeno klimne glavom, gledajući ga u oči i ne prozborivši ni reč osim možda poneko „hmmm“, „aha“, „zaista?“ i slično. Na kraju, vidno oraspoložen čovek, kaže svom prijatelju: „ Veliko ti...

read more

Okupaciona terapija kod dece sa smetnjama u razvoju

Deca sa smetnjama u razvoju predstavljaju poseban etiološki problem sa stanovišta prakse i teorije specijalne edukacije i rehabilitacije. Okupaciona terapija ima važnu ulogu u facilitaciji i pomoći deci sa razvojnim poteškoćama, u prvim godinama života. Uloga rane...

read more

Da li fizičke aktivnosti utiču na razvoj ličnosti?

Generalna skupština UNESKO (Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu), je 1978. godine donela Međunarodnu povelju o fizičkom obrazovanju i sportu. Donoseći ovu Povelju, Generalna kupština je u preambuli istakla uverenje da je jedan od osnovnih...

read more

Prekomerna empatija i empatijsko sagorevanje

Empatija je, po opštem mišljenju, pozitivna, korisna i poželjna sposobnost, te bi se moglo zaključiti da je nikad nije dosta. Međutim, kao i u svemu drugom u životu, preterivanje nije dobro - ideal je ravnoteža. Do preterivanja u empatiji dolazi kada ne uspevamo da...

read more

Evropsko prvenstvo u parastreljaštvu

Paraolimpijski komitet Srbije po prvi put će biti domaćin jednom evropskom takmičenju za osobe sa invaliditetom. Reč je o Evropskom prvenstvu u parastreljaštvu koje se u beogradskom Belexpo centru održava od 1. do 7. decembra 2018. godine. Para strelci iz 27 evropskih...

read more

Aktivnosti i terapija uz pomoć životinja

Ujedinjene nacije (UN) su 2006. godine usvojile Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, u kojoj se, između ostalog ističe da "sama invalidnost proističe iz interakcije osoba sa oštećenjima sa barijerama iz okruženja i društvene zajednice..."....

read more