VESTI

VESTI I AKTIVNOSTI

BLOG

Priče i metafore u srcu terapije

Poznati američki psihijatar i psihoterapeut Milton Erikson je u radu sa pacijentima, pa i onim najtežim, koristio samo priče i metafore. Sledeću istinitu anegdotu iz svog života Milton Erikson je koristio kao metaforu koja izražava njegovo duboko terapeutsko uverenje...

read more

Kakve vrednosti i vrline tražimo kod nastavnika?

Obrazovanje i vaspitanje, iako u pojedinim sistemima institucionalno i programski odvojeni procesi, zapravo su nerazdvojni segmenti ne samo kroz poslove i dužnosti države, već i u sveukupnom životu svakog pojedinca. Životni i radni trendovi razvili su mogućnost...

read more

Šta je nauka o okupaciji?

Istraživanja usmerena na ispitivanje obrazaca i osobina svrsishodnih i smislenih aktivnosti kojima se ljudi tokom života bave, kao i njihove povezanosti sa zdravljem i napretkom ne samo pojedinaca, grupa ljudi već i čitave zajednice, predstavljaju fokus interesa nauke...

read more

Umeće slušanja – lek protiv profesionalne gordosti

Poznata je anegdota o čoveku koji se jada prijatelju. Ovaj ga pažljivo sluša, povremeno klimne glavom, gledajući ga u oči i ne prozborivši ni reč osim možda poneko „hmmm“, „aha“, „zaista?“ i slično. Na kraju, vidno oraspoložen čovek, kaže svom prijatelju: „ Veliko ti...

read more

Okupaciona terapija kod dece sa smetnjama u razvoju

Deca sa smetnjama u razvoju predstavljaju poseban etiološki problem sa stanovišta prakse i teorije specijalne edukacije i rehabilitacije. Okupaciona terapija ima važnu ulogu u facilitaciji i pomoći deci sa razvojnim poteškoćama, u prvim godinama života. Uloga rane...

read more

Da li fizičke aktivnosti utiču na razvoj ličnosti?

Generalna skupština UNESKO (Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu), je 1978. godine donela Međunarodnu povelju o fizičkom obrazovanju i sportu. Donoseći ovu Povelju, Generalna kupština je u preambuli istakla uverenje da je jedan od osnovnih...

read more

Prekomerna empatija i empatijsko sagorevanje

Empatija je, po opštem mišljenju, pozitivna, korisna i poželjna sposobnost, te bi se moglo zaključiti da je nikad nije dosta. Međutim, kao i u svemu drugom u životu, preterivanje nije dobro - ideal je ravnoteža. Do preterivanja u empatiji dolazi kada ne uspevamo da...

read more

Evropsko prvenstvo u parastreljaštvu

Paraolimpijski komitet Srbije po prvi put će biti domaćin jednom evropskom takmičenju za osobe sa invaliditetom. Reč je o Evropskom prvenstvu u parastreljaštvu koje se u beogradskom Belexpo centru održava od 1. do 7. decembra 2018. godine. Para strelci iz 27 evropskih...

read more

Aktivnosti i terapija uz pomoć životinja

Ujedinjene nacije (UN) su 2006. godine usvojile Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, u kojoj se, između ostalog ističe da "sama invalidnost proističe iz interakcije osoba sa oštećenjima sa barijerama iz okruženja i društvene zajednice..."....

read more