VESTI

VESTI I AKTIVNOSTI

Socijalni radnik posao budućnosti

Socijalni radnik posao budućnosti

Srbiji u ovom trenutku nedostaje čak 1.000 socijalnih radnika! Zbog toga je, tvrde mnogi, ovo zanimanje budućnosti. Ali ni oni koji se odluče za školovanje u oblasti okupacione terapije ili logopedije ne treba da brinu gde će se zaposliti po završetku studija jer su,...

read more

BLOG

Svetski dan protiv boli

Danas je Svetski dan protiv boli. Od 2000 godine Svetska zdravstvena organizacija obeležava ovaj dan. Inicijativa je nastala kako bi postojao svet bez bola. Kada osećamo i najmanji bol, ne osećamo se dobro, a milijrde ljudi širom sveta svakoga dana trpi neki bol.

read more

Pešačenjem do dobrog zdravlja!

Međunarodni i dan pešačenja proglašen je u cilju promocije fizičke aktivnosti. Savremeni ritam života iziskuje korišćenje automobila ili autobusa, kako bi sve postigli i na taj način smanjuje fizičku aktivnost. Kad na to dodamo korišćenje rečunara i sedeći položaj,...

read more

Svetski dan čistih ruku: Pranje ruku, spašava život!

Prvi put je 2008. godine, obeležen  Svetski dan čistih ruku.  Oko 100 zemalja širom sveta  i 200 miliona  ljudi, obeležava ovaj dan. U početku je ovaj dan bio posvećen deci, ali kasnije je poprimio šire razmere. Istraživanja su pokazala da u Srbiji...

read more

Da li nam se glas menja u starosti?

Starenje je prirodan i biološki proces u životnom ciklusu svakog čoveka. Manifestuje se postepenim smanjenjem fizičkih i mentalnih sposobnosti, ali i promenama u kvalitetu glasa. Sve ove promene su individualne i napreduju različitom brzinom,  odnosno možemo reći...

read more

Priče i metafore u srcu terapije

Poznati američki psihijatar i psihoterapeut Milton Erikson je u radu sa pacijentima, pa i onim najtežim, koristio samo priče i metafore. Sledeću istinitu anegdotu iz svog života Milton Erikson je koristio kao metaforu koja izražava njegovo duboko terapeutsko uverenje...

read more

Kakve vrednosti i vrline tražimo kod nastavnika?

Obrazovanje i vaspitanje, iako u pojedinim sistemima institucionalno i programski odvojeni procesi, zapravo su nerazdvojni segmenti ne samo kroz poslove i dužnosti države, već i u sveukupnom životu svakog pojedinca. Životni i radni trendovi razvili su mogućnost...

read more

Šta je nauka o okupaciji?

Istraživanja usmerena na ispitivanje obrazaca i osobina svrsishodnih i smislenih aktivnosti kojima se ljudi tokom života bave, kao i njihove povezanosti sa zdravljem i napretkom ne samo pojedinaca, grupa ljudi već i čitave zajednice, predstavljaju fokus interesa nauke...

read more

Umeće slušanja – lek protiv profesionalne gordosti

Poznata je anegdota o čoveku koji se jada prijatelju. Ovaj ga pažljivo sluša, povremeno klimne glavom, gledajući ga u oči i ne prozborivši ni reč osim možda poneko „hmmm“, „aha“, „zaista?“ i slično. Na kraju, vidno oraspoložen čovek, kaže svom prijatelju: „ Veliko ti...

read more