VESTI

VESTI I AKTIVNOSTI

Obaveštenje

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije (Sl. Glasnik RS, br. 29/2020) Od ponedeljka 16.03.2020. godine obustavlja se izvođenje nastave na Visokoj školi socijalnog rada. Obezbeđuje se minimum procesa rada, u vidu dežurstava u...

read more

BLOG

Da li je došlo vreme za online savetovanje i psihoterapiju?

Naši „normalni životi“ mogu, s vremena na vreme, da dobiju malo intenzivniji tempo i provera mentalnog zdravlja sa iskusnim i sertifikovanim psihoterapeutom može biti od velike pomoći. Putem on-line sastanka to može biti veoma lako. Istraživanja su pokazala da su...

read more

Spremnost za polazak u školu

U periodu od februara do juna često se susrećemo sa predškolcima koje roditelji dovode na obavezan logopedski pregled pred polazak u školu. Tada se otvaraju teme o čitanju i pisanju i da li dece treba ili ne treba da znaju pred polazak u školu da čitaju i pišu? Ovim...

read more

U slavu života

Međunarodni dan života obeležava se 7. februara.  Ovaj datum poseban je iz jednog, al ujedno i najvažnijeg čina u životu a to je rađanje! Rađanje je najveći dar za roditelje. Od kada beba ugleda svestlost dana, ona postaje centar sveta svojih roditelja. Ovaj dan...

read more

Međunarodni dan astme: Bolest koja pogađa ceo svet!

Globalna inicijativa za astmu (GINA) , svake godine obeležava Međunarodni dan astme, kako bi širila svest o tome. Istraživanja pokazuju da oko 300 miliona ljudi boluje od astme, a stručnjaci upozoravaju da broj obolelih među decom konstantno raste. U Srbiji se...

read more

„Čovečanstvo duguje deci, najbolje što ima“

Svakog 11. decembra,, obeležava se Međunarodni dan UNICEF-a. Davne 1946. Godine, osnovana je organizacija UNICEFza ciljem da se pomogne deci. Fond Ujedinjenih nacija za decu, je jedna od najvećih svetskih organizacija koja se bavi brigom o deci, njihovim pravima i...

read more

Danas je Dan ljudskih prava: Život dostojan čoveka!

Često čujemo pozivanje na  „ljudska prava“, ali šta su zapravo ljudska prava? To podrazumeva urođena prava svakog ljudskog bića, to znači univerzalna prirodna prava ili status nevezano od pravnih faktora, kao što su na primer pol, državljanstvo i slično. Ljudska...

read more

Zaštita zasnovana na znanjima o traumi

Zaštita zasnovana na znanjima o traumi ne predstavlja tretman ili novi model u radu koji bi trebalo implementirati, već predstavlja holistički pristup i smer u radu sa traumatizovanim korisnicima. Postoji potreba da se korisnik posmatra šire od tradicionalnog...

read more

Humanost znači ulaganje u vlastitu dobrotu

Međunarodni humanitarni dan obeležava se širom sveta sa jakom i važnom porukom, da ulažemo u vlastitu dobrotu. Jedna od poslovica koja može opisati humanost, bila bi „Čovek ima pravo da gleda drugog odozgo, jedino kada treba da mu pomogne da se uspravi. Ako gledamo sa...

read more