Centar za nauku i istraživanje osnovan je kako bi se stvarali uslovi za povećanje uticaja nauke na ukupan razvoj sistema socijalnog rada. Uloga Centra je jačanje naučnoistraživačkog potencijala, unapređivanje znanja i praktične primenljivosti rezultata istraživanja u oblasti socijalnog rada, logopedije i okupacione terapije. Centar se bavi podizanjem standarda u akademskim istraživanjima u ovim oblastima, realizacijom osnovnih  i primenjenih istraživanja  kao i uspostavljanjem i razvijanjem saradnje sa naučnim i akademskim organizacijama i institucijama u zemlji. Zadatak centra je i razvoj naučnoistraživačkog podmlatka,  organizovanje naučnih skupova, konferencija i seminara, kao i razvijanje i unapređenje međunarodne saradnje u oblasti naučnog istraživanja;

 

Nastavnici Akademije za humani razvoj učestvovali su u realizaciji velikog broja naučnoistraživačkog projekta koje su finansirale međunarodne organizacije, ministarstva Republike Srbije ili lokalne samouprave, od kojih izdvajamo: „Inovacije u pružanju usluga socijalne zaštite u Srbiji vezane za Kovid 19“ (COVID 19 related interventions in social service delivery in Serbia – The provision of selected social services has been adapted to meet the challenges of the COVID 19 pandemic“ – Organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) nadležna za sprovođenje konsultantskih projekata ekonomske saradnje Nemačke i Srbije i Karitas Srbije; „Mentalno blagostanje javnih službenika“ – istraživanje je deo projekta „Obuka za državnu službu za 21. vek u Republici Srbiji“ koji realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj  (UNDP); „Program obuke za digitalno opismenjavanje starijih osoba u ustanovama socijalne zaštite“ (Teaching Materials Expert for Digital Literacy Program Development New Skills for Emerging Industries“ – National IT Retraining Programme), 17 December 2021 – 17 February 2022, UNDP u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja;„Projekat reforme sistema mentalnog zdravlјa u Republici Srpskoj i Federaciji BiH“ koji finansira Ministarstvo zdravlјa i socijalne zaštite; „Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija“, projekat Instituta za političke studije, Evidencioni broj: 179009, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; “Voice Emotion Rehabilitation of Hearing Impaired Individuals Based on Auditory Neural Engineering – Acronym: SmartVOIC-E-MOTION” – COST (EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE & TEHNOLOGY), Rukovodilac: Özlem Konukseven; „Audio Pro net – COST (EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE & TEHNOLOGY“ Rukovodilac projekta br. OC-2019-1-23799 bila je Vasiliki Maria (Vivian) Iliadou; „Internacional Organizacion for Migration (IOM)Rukovodilac projekta bio je prof. dr Vladimir Ilić; „Strengthening the capacities of the local and Roma communities at the territory of Šabac for inclusive processes – Key to inclusion“,  koji su organizovali Grad Šabac i Akademija za humani razvoj i koji je trajao od septembra 2019. do marta 2021. godine; „Digitalne kompetencije novinara“, Istraživački projekat Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, od 15. juna do 30. decembra 2021. godine.