Master akademske studije

Akademski naziv: Master logoped

Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra

Obim studija: 60 ESPB

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Ciljevi studijskog programa su proširivanje opštih i specifičnih znanja i osposobljavanje za naučno-istraživački rad, samostalno planiranje i sprovođenje istraživanja u oblasti sluha, govora, jezika i komunikacije, kritičko sagledavanje i procenjivanje savremenih pristupa u logopediji, integracija znanja iz različitih disciplina značajnih za podsticanje razvoja govora, jezika i komunikacije, kao i unapređenje praktičnog rada kroz samostalno planiranje i dizajniranje tretmana poremećaja sluha, govora, jezika i komunikacije, razvoj sposobnosti za planiranje i evaluaciju programa rada iz oblasti logopedije, kao i sticanje kompetencija potrebnih za nastavak daljeg stručnog usavršavanja i usavršavanja na nivou doktorskih studija.
ISHODI MASTER STUDIJA
Master akademske studije osposobljavaju studenta za:
– planiranja, dizajniranja, implementacije i evaluacije standardnih i inovativnih programa u oblasti prevencije, procene, rane intervencije, habilitacije i rehabilitacije, kao i podrške tokom života osoba sa smetnjama i poremećajima sluha, govora, jezika i komunikacije,
– obrazovanje kompetentnih stručnih kadrova za rad na složenijim poslovima prevencije, dijagnostike i tretmana u ustanovama obrazovno-vaspitnog, socijalno-zaštitnog i zdravstvenog tipa, kao i organizacijama civilnog društva.
– planiranja i dizajniranja programa za podsticanje i unapređenje humane komunikacije u cilju podizanja kvaliteta života posebno odraslih i starih lica
– Studijski program osposobljava studente za samostalni istraživački rad na polju proučavanja etiologije, fenomenologije, prevencije, procene, diferencijalne dijagnostike, rane intervencije, rehabilitacije, habilitacije i podrške tokom života osoba sa poremećajima sluha, govora, jezika i komunikacije, rad u naučno-istraživačkim institucijama i nastavak obrazovanja na doktorskim studijama.
KOJE ZVANJE DOBIJAJU STUDENTI NAKON ZAVRŠENIH MASTER AKADEMSKIH STUDIJA?
Studijski program je iz polja društveno-humanističkih nauka, oblast specijalne edukacije i rehabilitacije. Studenti dobijaju zvanje master logoped, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.
Skraćeni naziv je Mast. Logop.
Lista predmeta
  • Metodologija naučnog istraživanja u društveno humanističkim naukama (6)
  • Logopedska dijagnostika (6)
  • Predmet izbornog bloka 1 (Savremene tehnologije u logopediji; Etika i profesionalni identitet;) (6)
  • Predmet izbornog bloka 2 (Specifična neurološka dijagnostika u funkciji logopedije; Disfagije) (6)
  • Predmet izbornog bloka 3 (Pristupi u habilitaciji/rehabilitaciji oštećenog sluha;  Neurodegenerativni poremećaji govora i jezika;) (6)
  • Stručna praksa (10)
  • Predmet master završnog rada (10)
  • Master rad – izrada i odbrana (10)
  •  (U zagradi ESPB)

Program master studija logopedije od 2019/20