Master akademske studije

Akademski naziv: Master terapeut

Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra

Obim studija: 60 ESPB

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Osnovni cilj studijskog programa je proširivanje opštih i specifičnih znanja iz oblasti okupacione terapije, unapređenje veština neophodnih za samostalnu realizaciju praktičnih aktivnsti uz uvažavanje najviših etičkih stanarda. Ciljevi studijskog programa su i osposobljavanje za naučno-istraživački rad i profesionalni pristup u okupacionoj terapiji , kao i razvijanje kompetencija potrebnih za nastavak profesionalnog usavršavanja.
ISHODI MASTER STUDIJA
Ishodi programa su: samostalno planiranje i sprovođenje istraživanja u oblasti okupacione terapije, kao i primena rezultata za unapređivanje prakse; kritičko sagledavanje i procenjivanje savremenih pristupa u oblasti okupacione terapije; integracija znanja iz različitih disciplina značajnih za okupacionu terapiju i primenu praktičnih veština, razvoj sposobnosti za planiranje i evaluaciju programa rada iz oblasti okupacione terapije.
Master terapeuti se osposobljavaju za samostalno izvođenje aktivnosti u ustanovama obrazovno-vaspitnog, socijalno-zaštitnog, zdravstvenog sistema, u radnim organizacijama, zatvorima, nevladinim organizacijama i privatnoj praksi.
KOJE ZVANJE DOBIJAJU STUDENTI NAKON ZAVRŠENIH MASTER AKADEMSKIH STUDIJA?
Studijski program je iz polja društveno-humanističkih nauka, oblast specijalne edukacije i rehabilitacije. Studenti dobijaju zvanje master terapeut, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva).
Skraćeni naziv je mast.terap.
PREDMETI
Lista predmeta
  • Metodologija naučnog istraživanja u društveno humanističkim naukama (6)
  • Dokumentacija i evaluacija u okupacionoj terapiji (6)
  • Predmeti izbornog bloka  1 (Savremeni pristupi istraživanjima u okupacionoj terapiji; Menadžment u okupacionoj terapiji) (6)
  • Predmeti izbornog bloka  2 (Etika u okupacionoj terapiji; Asistivne tehnologije u okupacionoj terapiji) (6)
  • Predmeti izbornog bloka 3 (Pristupi u fizičkoj ergometriji; Univerzalni dizajn) (6)
  • Studijski istraživački rad (10)
  • Završni rad (20)
  •  (U zagradi ESPB)

Program master studija okupacione terapije od 2019/20

Program master studija okupacione terapije do 2018