Master akademske studije

Akademski naziv: Master vaspitač

Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra

Obim studija: 60 ESPB

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovni cilj programa master akademskih studija Obrazovanje master vaspitača jeste proširivanje opštih akademskih i predmetno-specifičnih kompetencija neophodnih za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama, unapređivanje veština neophodnih za samostalnu realizaciju praktičnih aktivnosti, osposobljavanje za za naučno-istraživački rad, samostalno planiranje i sprovođenje istraživanja, kritičko sagledavanje i procenjivanje savremenih pristupa vaspitno-obrazovnom radu.

ISHODI MASTER STUDIJA

Master akademske studije su usklađene sa savremenim koncepcijama predškolskog vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama i omogućuju osposobljavanje studenta za integrisanje znanja iz nauka o obrazovanju i vaspitanju na ranom uzrastu (posebno didaktičko-metodičkih) i njihovu primenu u samostalnom profesionalnom radu, kao i za istraživanje vaspitno-obrazovne prakse, primenu rezultata u unapređivanju sopstvene prakse i dr.

Kao ishod ovog studijskog programa očekuje se da su svršeni studenti osposobljeni za: integrisanje znanja iz nauka o obrazovanju i vaspitanju na ranom uzrastu (posebno didaktičko-metodičkih) i njihovu primenu u samostalnom profesionalnom radu, istraživanje vaspitno-obrazovne prakse, primenu rezultata u unapređivanju sopstvene prakse, kompetentno planiranje, dizajniranje i realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi, korišćenje savremenih informacionih tehnologija i dr.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU STUDENTI NAKON ZAVRŠENIH MASTER AKADEMSKIH STUDIJA?

Studijski program je iz polja društveno-humanističkih nauka, oblast pedagoške i andragoške nauke. Završetkom studija student dobija zvanje Master vaspitač, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS”, br. 3/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019, 6/2020, 24/2020, 152/2020, 10/2021, 48/2021).

Program master akademskih studija 2023 - Vaspitač