Kratki program:

SLUŠNI AKUSTIČAR

Datum

Prijava do: 30.09.2022.
Početak: 15.10.2022.

Cena

95.000,00 RSD (školarina + administrativni troškovi) po osobi po programu

Predavači

 • Neda Milošević
 • Dragan Čauševac
 • Ivana Ristić

Za više informacija kontaktirajte nas:

neda.milosevic@asp.edu.rs

.

Pregled

U saradnji sa NEUROTH austrijskom kompanijom (slušni aparati i zaštita sluha) sa sedištem u Gracu napravili smo Kratki program Slušni akustičar. U prvoj godini projekta u mogućnosti smo da obezbedimo obuku za 10 polaznika pretežno zdravstvenog profila. 

 

Detalji programa

 1. Otoskopija
 2. Otoplasika
 3. Audioakustika
 4. Audiometrija
 5. Postizanje kvalifikacija za slušni trening sa klijentima
 6. Lokalni servis

Ciljevi programa

  • da stručnjaci – slušni akustičari usvoje znanja i veština o sluhu i njegovoj patologiji sa fizičkog, psihološkog i socijalnog aspekta.
  • Slušni akustičar će usvojiti potrebna znanja i veštine o sluhu i poremećajima sluha, posebno o patologiji sluha koje rezultiraju oboljenjima, oštećnjima i povredama sluha i slušanja kako kod dece tako i kod odraslih.
  • Slušni akustičar će ovladati teorijskim i primenjenim delom audiologije (dijagnostike, rehabilitaciono-korektivnog tretmana i slušne protetike).
  • Posebna pažnja se posvećuje zaštiti sluha (industrijski radnici i radnici u bučnom okruženju, muzičari i lov, slobodno vreme) kao i upotreba i održavanje radne opreme te zaštita zdravlja i zaštita na radu .

   

  Po završetku KP studija Slušni akustičar polaznici stiču:

  • kompetencije u dijagnostikovanju i korektivnom tretmanu slušnih i govornih oštećenja koja su posledica oboljenja, oštećenja i/ili povrede sluha;
  • ekspertska analiza svih relevantnih informacija dobijenih u procesu timske obrade  i sprovođenje preporučenih profesionalnih procedura  prema protokolu.
  • Po završetku KP studija Slušni akustičar polaznici poseduju uska i funkcionalno povezana znanja i veštine neophodne za samostalno sprovođenje procene – dijagnostike i korektivnog tretmana slušnih oštećenja koja su posledica oboljenja, oštećenja i/ili povrede sluha.

  Opis posla za koji se pripremaju polaznici

  • Uzimanje anamneze: tumačenje lekarskog izveštaja, audiološka preliminarna diskusija, procena potrebe i otoskopija
  • Sagledavanje anatomsko-medicinskih aspekata neophodnih za otoskopiju
  • Rad na tonalnoj liminarnoj audiometriji;
  • ispitivanje sluha tonalnom liminarnom audiometrijom
  • osnove interpretacije audiograma (postupak, vrsta saslušanja)
  • sprovođenje govorne audiometrije/GA
  • korelacija TA/GA
  • poznavanje audiometra (struktura, funkcije, rad, provera audiometra)
  • poznavanje, upotreba, održavanje slušnih aparata
  • osnove zaštite sluha, osnove saveta o zaštiti sluha
  • poznavanje zakonska regulativa i prava i obaveze iz zdravstvenog osiguranja

Kome je program namenjen?

 • Medicinskim sestrama
 • Svim zdravstvenim profilima sa završenom srednjom školom
 • Surdoaudiolozima

 

Neda Milošević
Profesor Akademija za humani razvoj
Šef katedre za logopediju
Autor Programa: Podsticanje razvoja
predveština čitanja i pisanja
PREVENCIJA DISLEKSIJE

Pogledajte biografiju