Službe

Pravne, kadrovske i opšte poslove, poslove za potrebe studija, finansijsko-računovodstvene i tehničke poslove obavlјa Sekretarijat.

Sekretarijat čine sledeće službe:

  • Pravna, kadrovska i služba opštih poslova – sekretar@asp.edu.rs
  • Služba za studentska i nastavna pitanja – studentskasluzba@asp.edu.rs
  • Služba finansija – finansije@asp.edu.rs
  • Biblioteka – studentskasluzba@asp.edu.rs
  • Tehnička služba – tehnicka@asp.edu.rs