Master akademske studije

Akademski naziv: Master socijalni radnik

Dužina trajanja studija: 1 godina/ 2 semestra

Obim studija: 60 ESPB

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program je namenjen diplomcima iz oblasti socijalnog rada i socijalne politike, kao i stručnjacima iz prakse socijalnog rada koji imaju za cilj dalje produbljivanje svojih znanja i veština, naročito u oblasti rukovođenja, odnosno menadžmenta u socijalnom radu. U tom smislu, cilj programa je da studentima pruži znanja i veštine iz oblasti kao što su strateško planiranje i razvoj, upravljanje u uslovima konflikta, metodologija naučnog istraživanja i primena rezultata u praksi, intervencije u krizi, supervizija u socijalnom radu i medijacija.

ISHODI MASTER STUDIJA

Realizacijom ovog programa obezbeđuju se kompetencije i znanja potrebna za poslove upravljanja i rukovođenja radom službi koje su zadužene za pružanje usluga socijalne zaštite – centara za socijalni rad, savetovališta, ustanova za smeštaj korisnika, službi socijalne zaštite unutar ustanova zdravstvene delatnosti, u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, u obrazovnim institucijama (kao deo specifičnih timova u školama, posebno u specijalnom obrazovanju), u službama i ustanovama za zapošljavanje, u društveno-humanitarnim organizacijama, udruženjima građana i sl.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU STUDENTI NAKON ZAVRŠENIH MASTER AKADEMSKIH STUDIJA?

Studijski program je iz polja društveno-humanističkih nauka, oblast specijalne edukacije i rehabilitacije. Studenti dobijaju zvanje master socijalni radnik, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.

PREDMETI

Lista predmeta
  • Metodologija naučnog istraživanja u društveno humanističkim naukama (6)
  • Supervizija u socijalnom radu (6)
  • Predmeti izbornog bloka 1 (Socijalni problemi i socijalni rad; Menadžment u socijalnom radu) (6)
  • Predmeti izbornog bloka 2 (Medijacija u socijalnom radu; Intervencija u kriznim situacijama) (6)
  • Predmeti izbornog bloka 3 (Strateško planiranje u socijalnoj politici; Društvo u konfliktu) (6)
  • Studijski istraživački rad (10)
  • Završni rad (20)
  •  (U zagradi ESPB)

Program master studija socijalnog rada od 2019/20

Program master studija socijalnog rada do 2018