Master akademske studije

Akademski naziv: Master učitelj

Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra

Obim studija: 60 ESPB

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovni cilj programa master akademskih studija Obrazovanje master učitelja jeste proširivanje opštih i specifičnih znanja neophodnih za rad u mlađim razredima osnovne škole, unapređivanje veština neophodnih za samostalnu realizaciju praktičnih aktivnosti, osposobljavanje za za naučno-istraživački rad, samostalno planiranje i sprovođenje istraživanja, kritičko sagledavanje i procenjivanje savremenih pristupa, unapređenje praktičnog rada, kao i sticanje kompetencija potrebnih za nastavak daljeg stručnog usavršavanja i usavršavanja na nivou doktorskih studija. Master akademske studije baziraju se na novim naučno-istraživačkim dostignućima u oblasti obrazovanja, pa su stoga u program uključeni aktuelni tokovi iz nauka o obrazovanju. Usvajanje znanja, veština i kompetencija ostvaruje se interdisciplinardnim pristupom ovim oblastima.

ISHODI MASTER STUDIJA

Po završetku studijskog programa Obrazovanje master učitelja studenti treba da izgrade sposobnost kritičkog mišljenja i samostalnog prosuđivanja kako bi bili spremni za samostalan stručni, naučni, intelektualni i javni rad. Predviđena znanja i veštine omogućavaju studentima da se bave naučnim istraživanjima, odgovarajućim prosvetnim delatnostima, kao i određenim delatnostima u ustanovama kulture i medija.  

KOJE ZVANJE DOBIJAJU STUDENTI NAKON ZAVRŠENIH MASTER AKADEMSKIH STUDIJA?

Studijski program je iz polja društveno-humanističkih nauka, oblast pedagoško-andragoške nauke. Završetkom studija student dobija zvanje Master učitelj, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS”, br. 3/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019, 6/2020, 24/2020, 152/2020, 10/2021, 48/2021).

Program master akademskih studija 2023 - Obrazovanje učitelja