Visoka škola socijalnog rada organizuje pripremnu nastavu za polaganje ispita za licencu za stručne radnike u socijalnoj zaštiti.

Pripremna nastava sastoji se iz:

  1. Simulacije prikaza slučajeva iz prakse
  2. Predavanja za teorijski deo ispita za licencu
  3. Probni test za teorijski deo ispita za licencu
  4. Evaluacija probnog testa za teorijski deo ispita za licencu

Nastava će se odvijati po sledećem rasporedu:

05.10.2019. (subota) – Simulacija prikaza slučajeva iz prakse, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

12.10.2019. (subota) – Predavanja za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

19.10.2019. (subota) – Predavanja za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

26.10.2019. (subota) – Probni test za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 12:00

Evaluacija probnog testa, od 12:30 do 16:00 (pauze po dogovoru  sa predavačem)

Nastavu izvode najeminentniji stručnjaci sa iskustvom u teoriji i praksi iz oblasti socijalne zaštite.

Pripremna nastava održava se u prostorijama Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, ul. Terazije 34.

Prijava polaznika je najkasnije do 03.10.2019. do 15:00, na email: kontakt@asp.edu.rs do kada treba poslati ime, prezime, adresu stanovanja, dokaz o uplati 12.000,00 RSD na tekući račun br. 250-249156-05, Komercijalna banka (svrha uplate: pripremna nastava), kao i prikaz slučaja iz prakse u skladu sa čl.25, stav 2 i 3 Pravilnika o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br.85/2016), na obrascu za prikaz slučaja, a u skladu sa uputstvom za praktični deo ispita sa sajta Komore socijalne zaštite RS (www.komorasz.rs).

Kontakt osoba: Milica Popović, 011/4040-839.

Projekat „Mi i oni smo zajedno“: U prihvatnim centrima postavljeni informativni paneli

U prihvatnim centrima koji se nalaze u Bujanovcu, Vranju i Bosilegradu postavili smo panele. Na ovaj način sva nova deca i migranti koji se nađu u kampu moći će da vide šta sve može da se poseti u mestu u kome se nalaze. Pod pokroviteljstvom Internacionalne...
Read More

Projektat „Mi i oni smo zajedno“: Decu u Prihvatnom centru u Bosilegradu, posetili drugari iz Osnovne škole “Georgi Dimitrov”

U okviru radionice upoznajmo kuhinju, deca iz Prihvatnog centra u Bosilegradu su uz pomoć edukatora pravila I ukrašavala kolače. Različita jela, koja je pripremio tim Centra za društvene integracije, probali su I njihovi drugari, njih petnaestak iz Osnovne škole...
Read More

Projekat „Mi i oni smo zajedno“: Narukvice od vunice

U okviru kreativne radionice deca iz prihvatnog centra u Bosilegradu su uz pomoć educatora Centra za društvene integracije učila da prave narukvice. Radionici su se priključile I mame dece migranata koje su nam pokazale na koji način to oni rade u Iranu I Afganistanu....
Read More

Projekat „Mi i oni smo zajedno“: Pravimo kostim

Kako bismo kod dece probudili kreativnost ponudili smo im različite materijale od kojih su oni zajedno sa drugarima iz Osnovne škole Georgi Dimitrov pravili različite kostime. Druženje je nastavljeno u dvorištu Prihvatnog centra u Bosilegradu. Pomenute aktivnosti...
Read More

Projekat„Mi i oni smo zajedno“: Kreativno stvaralačka radionica

Likovno izražavanje deteta je značajno za njihov razvoj. Kroz ovu radionicu smo kod dece podstakli kreativnost koja je vodila ka usvajaju novih znanja, komunikativnost, imaginaciju…Deca iz Prihvatnog centra u Bosilegradu su po završetku radionice napravila izložbu sa...
Read More

 

POSLEDNJE SA BLOGA

Šta je trauma i šta socijalni radnici treba da znaju o njoj?

Profesionalci u socijalnoj zaštiti kao i svi drugi ljudi mogu biti izloženi traumatskim događajima. Njihova posebnost je u tome što se oni svakodnevno po službenoj dužnosti susreću sa ljudskom tugom i patnjom, a korisnici usluga sistema socijalne zaštite često osobe...
Read More

Svetski dan prevencije samoubistava: 100 000 mladih izvrši samoubistvo tokom jedne godine!

Danas se u Srbiji, ali i širom sveta obeležava Svetski dan prevencije samoubistava.   Neki ljudi misle da je samoubistvo jedino rešenje, i nažalost svet beleži milionsku brojku samoubistava tokom jedne godine, dok u Srbiji u proseku 4 osobe dnevno izvrše...
Read More

Priče i metafore u srcu terapije

Poznati američki psihijatar i psihoterapeut Milton Erikson je u radu sa pacijentima, pa i onim najtežim, koristio samo priče i metafore. Sledeću istinitu anegdotu iz svog života Milton Erikson je koristio kao metaforu koja izražava njegovo duboko terapeutsko uverenje...
Read More

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS19“

28 – 29.11.2019. Beograd

Saznaj više

Zbornik apstrakata međunarodnog naučno-stručnog skupa: "Izazovi u teoriji i praksi socijalnog rada sa migrantima"

Preuzmi

USKO SMO SPECIJALIZOVANI U OBLASTI SOCIJALNOG RADA, OKUPACIONE TERAPIJE I LOGOPEDIJE I JEDINI U REGIONU!

  • Logopedija je samostalna interdisciplinarna naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke sa fokusom usmerenim na etiologiju, procenu (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervenciju (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije kao i poremećaja gutanja.

Saznajte više
  • Pojam ljudskih prava i društvene pravde je oduvek budio  interesovanje u tebi?

  • Kritički sagledavaš društvene procese?

  • Zanimaju te međuljudske razlike? Smatraš da je zadatak svakog čoveka da pomaže i osnažuje druge?

  • Želiš da budeš deo društvenih promena i svet učiniš lepšim?

Saznajte više

Šta to Visoku Školu Socijalnog Rada ističe?

Pažljivom analizom postojećih studijskih programa u oblasti socijalnog rada i socijalne politike, kao i u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, se lako može zaključiti da navedeni programi nisu ispunili očekivanja budućih studenata i njhovih porodica na jednoj strani, kao ni potrebe privrede kao budućeg prostora za zapošljavanje diplomiranih studenata, na drugoj. 

U središtu naše misije je student,
kao budući stručnjak i neophodan član društva.

N

Usaglašenost studijskih programa sa aktuelnim i budućim potrebama u društvu.

Smatramo da visoko obrazovanje treba da funkcioniše kao spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva, na drugoj. Stoga,

Visoka Škola Socijalnog Rada razvija sopstvene nastavne programe, posebno se orijentišući ka povećanju mogućnosti zapošljavanja svojih diplomiranih studenata.

N

Lokacija, prostor i oprema

Iako ne treba suditi knjizi po koricama, Visoka Škola Socijalnog Rada svojom lokacijom i prostorom baca senku na većinu ustanova ovog tipa. Smeštena je u samom srcu Beograda, u čuvenoj Kući Alekse Krsmanovića sagrađenoj još 1885. u stilu akademizma. Zbog svojih izuzetnih kulturno – istorijskih i arhitektonsko – urbanističkih vrednosti proglašena je Spomenikom kulture od velikog značaja.

Savremena didaktička sredstva su atraktivna studentima, dok informaciono-komunikaciona mreža omogućuje brzi pristup bazama podataka, knjigama i dokumenatima sa ciljem da se pojednostave, olakšaju i ubrzaju procedure, i administracija čime rad Studentske službe u potpunosti prati savremene trendove. 

N

Sticanje iskustva još u toku studija

Insistiramo na sticanju što kvalitetnijeg praktičnog iskustva još u toku studija. Naš koncept praktične nastave studentima obezbeđuje neposredni uvid ali i praktično delanje, pri kojem student primenjuje stečeno znanje. Instruktivnost u praktičnoj nastavi podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u rad. Tako,

Svršeni studenti Visoke Škole Socijalnog Rada sem diplome, sa sobom nose i iskustvo na kojem posladavci sve više insistiraju.

N

Posebnu pažnju posvećujemo nastavnom procesu i stvaranju SARADNIČKOG odnosa između studenata i profesora

Savremenim konceptom nastave koji se zasniva na saradničkom odnosu studenata i profesora, Visoku Školu Socijalnog Rada odlikuje kreativni, akademski i podsticajni ambijent čime se osigurava razvoj profesionalnih i ličnih lidersih veština i vrednosti. Ovim,

Visoka Škola Socijalnog Rada svojim diplomcima otvara sva vrata za zaposlenje ali i dalje usavršavanje – profesionalno, intelektualno i lično.

U SVAKOM TRENUTKU NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

14 + 4 =