Dragi budući studenti, obaveštavamo vas da će se naš prvi ovogodišnji Dan otvorenih vrata održati u subotu, 2. marta 2024. godine u 12 časova u velikom amfiteatru u zgradi na Terazijama br. 34.

Tom prilikom ćete moći da se upoznate sa našim studijskim programima, razgovarate sa našim profesorima o budućim studijama i učestvujete u interaktivnoj radionici.

Najuspešniji polaznici radionice biće oslobođeni dela prijemnog ispita.

Dobro došli!

Dragi budući studenti, Akademija za humani razvoj organizuje prvi rani prijemni ispit. Maturanti imaju mogućnost da polažu prijemni ispit i obezbede svoje mesto na željenom studijskom programu.

Prvi rani prijemni ispit će biti organizovan u subotu, 16.3.2024.
sa početkom u 12 časova
,

u prostorijama Akademije za humani razvoj, Terazije 34.

Polaganjem prijemnog ispita ne obezbeđujete samo mesto na željenom studijskom programu na vreme, već ujedno i popust na školarinu.

UPIS 2024/25.

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU ZA STRUČNE RADNIKE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI POČINJE 24.02.2024.

NASTAVA SE ODRŽAVA U PROSTORIJAMA VISOKE ŠKOLE SOCIJALNOG RADA SA POČETKOM U 11 ČASOVA.

Zainteresovani stručni radnici mogu da se prijave na email: imdjukic@gmail.com

 Dodatne informacije možete dobiti na tel: 063 202 948

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 • Akademski naziv: Diplomirani psiholog
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani socijalni radnik
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani logoped
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani terapeut
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani vaspitač
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani učitelj
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

Master akademske Studije

 • Akademski naziv: Master socijalni radnik
 • Dužina trajanja studija: 1 godina / 2 semestara
 • Obim studija: 60 ESPB

 • Akademski naziv: Master logoped
 • Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra
 • Obim studija: 60 ESPB

 • Akademski naziv: Master terapeut
 • Dužina trajanja studija: 1 godina / 2 semestara
 • Obim studija: 60 ESPB

 • Akademski naziv: Master vaspitač
 • Dužina trajanja studija: 1 godina / 2 semestara
 • Obim studija: 60 ESPB

 • Akademski naziv: Master učitelj
 • Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra
 • Obim studija: 60 ESPB

šta to ističe AKADEMIJU ZA HUMANI RAZVOJ?

U središtu naše misije je student, kao budući stručnjak i neophodan član društva.

N

Usaglašenost studijskih programa sa aktuelnim i budućim potrebama u društvu.

Smatramo da visoko obrazovanje treba da funkcioniše kao spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva, na drugoj.

Stoga, Akademija za humani razvoj razvija sopstvene nastavne programe, posebno se orijentišući ka povećanju mogućnosti zapošljavanja svojih diplomiranih studenata.

N

Lokacija, prostor i oprema

Iako ne treba suditi knjizi po koricama, Akademija za humani razvoj svojom lokacijom i prostorom baca senku na većinu ustanova ovog tipa. Smeštena je u samom srcu Beograda, u čuvenoj Kući Alekse Krsmanovića sagrađenoj još 1885. u stilu akademizma. Zbog svojih izuzetnih kulturno – istorijskih i arhitektonsko – urbanističkih vrednosti proglašena je Spomenikom kulture od velikog značaja.

Savremena didaktička sredstva su atraktivna studentima, dok informaciono-komunikaciona mreža omogućuje brzi pristup bazama podataka, knjigama i dokumenatima sa ciljem da se pojednostave, olakšaju i ubrzaju procedure, i administracija čime rad Studentske službe u potpunosti prati savremene trendove. 

N

Sticanje iskustva još u toku studija

Insistiramo na sticanju što kvalitetnijeg praktičnog iskustva još u toku studija. Naš koncept praktične nastave studentima obezbeđuje neposredni uvid ali i praktično delanje, pri kojem student primenjuje stečeno znanje. Instruktivnost u praktičnoj nastavi podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u rad. Tako,

Svršeni studenti Akademije za humani razvoj sem diplome, sa sobom nose i iskustvo na kojem posladavci sve više insistiraju.

N

Posebnu pažnju posvećujemo nastavnom procesu i stvaranju SARADNIČKOG odnosa između studenata i profesora

Savremenim konceptom nastave koji se zasniva na saradničkom odnosu studenata i profesora, Akademiju za humani razvoj odlikuje kreativni, akademski i podsticajni ambijent čime se osigurava razvoj profesionalnih i ličnih lidersih veština i vrednosti. Ovim,

Akademija za humani razvoj svojim diplomcima otvara sva vrata za zaposlenje ali i dalje usavršavanje – profesionalno, intelektualno i lično.

U svakom trenutku nas možete kontaktirati

5 + 9 =