OBAVEŠTENJE 

 

Ppripremna nastava za polaganje ispita za licencu je odložena. Škola će naknadno obavestiti o novim terminima održavanja nastave.

 

 

Visoka škola socijalnog rada na sajmu knjiga

Visoka škola socijalnog rada je i ove godine izložila svoja izdanja na Sajmu knjiga u Beogradu. Zbornik radova sa naučnog skupa „Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova“, prva dva broja naučnog časopisa „Paradigma“, knjige...
Read More

Zahvalnica u znak podrške slepim i slabovidim učenicima Muzičke škole “Kosta Manojlović”

Danas je ispred Visoke škole socijalnog rada, šefica Departmana za okupacionu terapiju profesorka Ivana Ristić primila zahvalnicu u znak podrške slepim i slabovidim učenicima Muzičke škole “Kosta Manojlović” u Zemunu, povodom Dana belog štapa - 15. oktobra. Veoma nam...
Read More

Međunarodna konferencija “French Revolution 230 years after – A critical view”

U prostorijama Visoke škole socijalnog rada održana je međunarodna konferencija "French Revolution 230 years after - A critical view" u organizaciji Instituta za političke...
Read More

OBUKA> KREIRANJE PREDLOGA PROJEKTA – INVESTICIJA KOJA SE  ISPLATI

Da li znate da se zbog nedovoljne informisanosti javnosti o konkursima i nepoznavanju postupaka pisanja projekata iskoristi manje od trećine ukupnih sredstava iz fondova Evropske unije koji stoje na raspolaganju Srbiji? Do ovih finansijskih sredstava iz fondova...
Read More

Visoka škola socijalnog rada obeležila Svetski dan mentalnog zdravlja

Svetski dan mentalnog zdravlja podseća nas da mislimo na druge, ali i na sebe.Mentalno zdravlje je od presudnog značaja za svakodnevno funkcionisanje. Kada govorimo o fizičkim bolestima, obolelima pružamo podršku, ali kada govorimo o mentalnim najčešće ne znamo šta da...
Read More

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU NA PRIPREMNU NASTAVU ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU ZA STRUČNE RADNIKE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI.

Novi rok za prijavu polaznika je najkasnije do 11.10.2019. do 15:00 časova.

 

Pripremna nastava sastoji se iz:

  1. Simulacije prikaza slučajeva iz prakse
  2. Predavanja za teorijski deo ispita za licencu
  3. Probni test za teorijski deo ispita za licencu
  4. Evaluacija probnog testa za teorijski deo ispita za licencu

Nastava će se odvijati po sledećem rasporedu:

12.10.2019. (subota) – Simulacija prikaza slučajeva iz prakse, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

19.10.2019. (subota) – Predavanja za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

26.10.2019. (subota) – Predavanja za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

02.11.2019. (subota) – Probni test za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 12:00

Evaluacija probnog testa, od 12:30 do 16:00 (pauze po dogovoru sa predavačem)

Nastavu izvode najeminentniji stručnjaci sa iskustvom u teoriji i praksi iz oblasti socijalne zaštite.

Pripremna nastava održava se u prostorijama Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, ul. Terazije 34.

Polaznici se prijavljuju na email: kontakt@asp.edu.rs do kada treba poslati ime, prezime, adresu stanovanja, dokaz o uplati 12.000,00 RSD – mogućnost plaćanja na dve rate 6000,00 RSD + 6000,00 RSD, na tekući račun br. 250-249156-05, Komercijalna banka (svrha uplate: pripremna nastava), kao i prikaz slučaja iz prakse u skladu sa čl.25, stav 2 i 3 Pravilnika o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br.85/2016), na obrascu za prikaz slučaja, a u skladu sa uputstvom za praktični deo ispita sa sajta Komore socijalne zaštite RS (www.komorasz.rs).

Kontakt osoba: Milica Popović, 011/4040-839.

 

POSLEDNJE SA BLOGA

Svakog dana umre oko 22 000 dece i mladih kao posledica siromaštva!

Međunarodni dan siromaštva obeležava se širom sveta i to u trenutku kada je veliki broj ljudi na granici siromaštva ili ispod donje granice. Oko 2,2 milijarde ljudi širom sveta se bori sa siromaštvom. dolazimo i do poražavajuće brojke od 22 000 dece i mladih koji...
Read More

Svetski dan protiv boli

Danas je Svetski dan protiv boli. Od 2000 godine Svetska zdravstvena organizacija obeležava ovaj dan. Inicijativa je nastala kako bi postojao svet bez bola. Kada osećamo i najmanji bol, ne osećamo se dobro, a milijrde ljudi širom sveta svakoga dana trpi neki bol.
Read More

Pešačenjem do dobrog zdravlja!

Međunarodni i dan pešačenja proglašen je u cilju promocije fizičke aktivnosti. Savremeni ritam života iziskuje korišćenje automobila ili autobusa, kako bi sve postigli i na taj način smanjuje fizičku aktivnost. Kad na to dodamo korišćenje rečunara i sedeći položaj,...
Read More

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS19“

28 – 29.11.2019. Beograd

Saznaj više

Zbornik apstrakata međunarodnog naučno-stručnog skupa: "Izazovi u teoriji i praksi socijalnog rada sa migrantima"

 

Preuzmi

USKO SMO SPECIJALIZOVANI U OBLASTI SOCIJALNOG RADA, OKUPACIONE TERAPIJE I LOGOPEDIJE I JEDINI U REGIONU!

  • Logopedija je samostalna interdisciplinarna naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke sa fokusom usmerenim na etiologiju, procenu (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervenciju (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije kao i poremećaja gutanja.

Saznajte više
  • Pojam ljudskih prava i društvene pravde je oduvek budio  interesovanje u tebi?

  • Kritički sagledavaš društvene procese?

  • Zanimaju te međuljudske razlike? Smatraš da je zadatak svakog čoveka da pomaže i osnažuje druge?

  • Želiš da budeš deo društvenih promena i svet učiniš lepšim?

Saznajte više

Šta to Visoku Školu Socijalnog Rada ističe?

Pažljivom analizom postojećih studijskih programa u oblasti socijalnog rada i socijalne politike, kao i u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, se lako može zaključiti da navedeni programi nisu ispunili očekivanja budućih studenata i njhovih porodica na jednoj strani, kao ni potrebe privrede kao budućeg prostora za zapošljavanje diplomiranih studenata, na drugoj. 

U središtu naše misije je student,
kao budući stručnjak i neophodan član društva.

N

Usaglašenost studijskih programa sa aktuelnim i budućim potrebama u društvu.

Smatramo da visoko obrazovanje treba da funkcioniše kao spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva, na drugoj. Stoga,

Visoka Škola Socijalnog Rada razvija sopstvene nastavne programe, posebno se orijentišući ka povećanju mogućnosti zapošljavanja svojih diplomiranih studenata.

N

Lokacija, prostor i oprema

Iako ne treba suditi knjizi po koricama, Visoka Škola Socijalnog Rada svojom lokacijom i prostorom baca senku na većinu ustanova ovog tipa. Smeštena je u samom srcu Beograda, u čuvenoj Kući Alekse Krsmanovića sagrađenoj još 1885. u stilu akademizma. Zbog svojih izuzetnih kulturno – istorijskih i arhitektonsko – urbanističkih vrednosti proglašena je Spomenikom kulture od velikog značaja.

Savremena didaktička sredstva su atraktivna studentima, dok informaciono-komunikaciona mreža omogućuje brzi pristup bazama podataka, knjigama i dokumenatima sa ciljem da se pojednostave, olakšaju i ubrzaju procedure, i administracija čime rad Studentske službe u potpunosti prati savremene trendove. 

N

Sticanje iskustva još u toku studija

Insistiramo na sticanju što kvalitetnijeg praktičnog iskustva još u toku studija. Naš koncept praktične nastave studentima obezbeđuje neposredni uvid ali i praktično delanje, pri kojem student primenjuje stečeno znanje. Instruktivnost u praktičnoj nastavi podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u rad. Tako,

Svršeni studenti Visoke Škole Socijalnog Rada sem diplome, sa sobom nose i iskustvo na kojem posladavci sve više insistiraju.

N

Posebnu pažnju posvećujemo nastavnom procesu i stvaranju SARADNIČKOG odnosa između studenata i profesora

Savremenim konceptom nastave koji se zasniva na saradničkom odnosu studenata i profesora, Visoku Školu Socijalnog Rada odlikuje kreativni, akademski i podsticajni ambijent čime se osigurava razvoj profesionalnih i ličnih lidersih veština i vrednosti. Ovim,

Visoka Škola Socijalnog Rada svojim diplomcima otvara sva vrata za zaposlenje ali i dalje usavršavanje – profesionalno, intelektualno i lično.

U SVAKOM TRENUTKU NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

10 + 9 =