Edukacija pod nazivom “Smernice za unapredjenje kvaliteta odnosa prema deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama” biće održana 01.06.2019. godine

Projekat „MI I ONI smo zaJEDNO“ – 23.04.2019. u Vranju je održana prva radionica pod nazivom “Obrazovanje dece migranata”

23.04.2019. u Vranju je održana prva radionica pod nazivom "Obrazovanje dece migranata", koju su realizovale Prof. dr Milica Bošković i Doc. dr Ivana Đukić Milosavljević, a na kojoj su učestvovali vaspitači, prosvetni radnici, stručni saradnici (pedagozima i...
Read More

PROJEKAT:  „MI I ONI smo zaJEDNO“ 

PROJEKAT:  „MI I ONI smo zaJEDNO“  “We and tHEm ARe Together – HEART“ Centar za društvene integracije (CDI) iz Vranja, kao leader partner i Visoka škola socijalnog rada, kao partner, realizuju zajedno projekat pod nazivom „MI I ONI smo zaJEDNO“, a u okviru...
Read More

Najava: Profesorka Milosavljević-Đukić gostovaće na Happy TV u emisiji “Ela Ela Show”

Dana 21.04.2019.u 19h doc.dr Ivana Milosavljević-Đukić sa Visoke škole socijalnog rada gostovaće na Happy TV u emisiji "Ela Ela Show". Tema gostovanja je novi zakon o zabrani fizičkog kažnjavanja dece.
Read More

Visoka škola socijalnog rada sprovodi programe “Program prevencije vršnjačkog nasilja” i “Prevencije bolesti zavisnosti” u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Ruma

Opština Ruma i Centar za socijalni rad u Rumi na pravi način pokazuju odgovornost i brigu za mlade u Rumi, stvarajući uslove za preventivne programe kakvi su “Program prevencije vršnjačkog nasilja” i “Prevencije bolesti zavisnosti”, koje trenutno profesori Visoke...
Read More

Budućim studentima za potrebe školarine na raspolaganju krediti “Komercijalne banke”

Na osnovu ugovora između "Komercijalne banke" i "Visoke škole socijalnog rada" nudimo studentske kredite za plaćanje školarine.  Rok otplate je 12 meseci.  Troškove kamate i jednokratne nadoknade snosi Visoka škola socijalnog rada. Obrasci koje podnosilac...
Read More

STUDENTSKI SERVIS

OBAVEŠTENJE

Aprilski ispitni rok  -  RASPORED ISPITA
Read More

POSLEDNJE SA BLOGA

Priče i metafore u srcu terapije

Poznati američki psihijatar i psihoterapeut Milton Erikson je u radu sa pacijentima, pa i onim najtežim, koristio samo priče i metafore. Sledeću istinitu anegdotu iz svog života Milton Erikson je koristio kao metaforu koja izražava njegovo duboko terapeutsko uverenje...
Read More

Kakve vrednosti i vrline tražimo kod nastavnika?

Obrazovanje i vaspitanje, iako u pojedinim sistemima institucionalno i programski odvojeni procesi, zapravo su nerazdvojni segmenti ne samo kroz poslove i dužnosti države, već i u sveukupnom životu svakog pojedinca. Životni i radni trendovi razvili su mogućnost...
Read More

Šta je nauka o okupaciji?

Istraživanja usmerena na ispitivanje obrazaca i osobina svrsishodnih i smislenih aktivnosti kojima se ljudi tokom života bave, kao i njihove povezanosti sa zdravljem i napretkom ne samo pojedinaca, grupa ljudi već i čitave zajednice, predstavljaju fokus interesa nauke...
Read More

USKO SMO SPECIJALIZOVANI U OBLASTI SOCIJALNOG RADA, OKUPACIONE TERAPIJE I LOGOPEDIJE I JEDINI U REGIONU!

  • Logopedija je samostalna interdisciplinarna naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke sa fokusom usmerenim na etiologiju, procenu (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervenciju (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije kao i poremećaja gutanja.

Saznajte više
  • Pojam ljudskih prava i društvene pravde je oduvek budio  interesovanje u tebi?

  • Kritički sagledavaš društvene procese?

  • Zanimaju te međuljudske razlike? Smatraš da je zadatak svakog čoveka da pomaže i osnažuje druge?

  • Želiš da budeš deo društvenih promena i svet učiniš lepšim?

Saznajte više

Šta to Visoku Školu Socijalnog Rada ističe?

Pažljivom analizom postojećih studijskih programa u oblasti socijalnog rada i socijalne politike, kao i u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, se lako može zaključiti da navedeni programi nisu ispunili očekivanja budućih studenata i njhovih porodica na jednoj strani, kao ni potrebe privrede kao budućeg prostora za zapošljavanje diplomiranih studenata, na drugoj. 

U središtu naše misije je student,
kao budući stručnjak i neophodan član društva.

N

Usaglašenost studijskih programa sa aktuelnim i budućim potrebama u društvu.

Smatramo da visoko obrazovanje treba da funkcioniše kao spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva, na drugoj. Stoga,

Visoka Škola Socijalnog Rada razvija sopstvene nastavne programe, posebno se orijentišući ka povećanju mogućnosti zapošljavanja svojih diplomiranih studenata.

N

Lokacija, prostor i oprema

Iako ne treba suditi knjizi po koricama, Visoka Škola Socijalnog Rada svojom lokacijom i prostorom baca senku na većinu ustanova ovog tipa. Smeštena je u samom srcu Beograda, u čuvenoj Kući Alekse Krsmanovića sagrađenoj još 1885. u stilu akademizma. Zbog svojih izuzetnih kulturno – istorijskih i arhitektonsko – urbanističkih vrednosti proglašena je Spomenikom kulture od velikog značaja.

Savremena didaktička sredstva su atraktivna studentima, dok informaciono-komunikaciona mreža omogućuje brzi pristup bazama podataka, knjigama i dokumenatima sa ciljem da se pojednostave, olakšaju i ubrzaju procedure, i administracija čime rad Studentske službe u potpunosti prati savremene trendove. 

N

Sticanje iskustva još u toku studija

Insistiramo na sticanju što kvalitetnijeg praktičnog iskustva još u toku studija. Naš koncept praktične nastave studentima obezbeđuje neposredni uvid ali i praktično delanje, pri kojem student primenjuje stečeno znanje. Instruktivnost u praktičnoj nastavi podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u rad. Tako,

Svršeni studenti Visoke Škole Socijalnog Rada sem diplome, sa sobom nose i iskustvo na kojem posladavci sve više insistiraju.

N

Posebnu pažnju posvećujemo nastavnom procesu i stvaranju SARADNIČKOG odnosa između studenata i profesora

Savremenim konceptom nastave koji se zasniva na saradničkom odnosu studenata i profesora, Visoku Školu Socijalnog Rada odlikuje kreativni, akademski i podsticajni ambijent čime se osigurava razvoj profesionalnih i ličnih lidersih veština i vrednosti. Ovim,

Visoka Škola Socijalnog Rada svojim diplomcima otvara sva vrata za zaposlenje ali i dalje usavršavanje – profesionalno, intelektualno i lično.

U SVAKOM TRENUTKU NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

6 + 14 =