ŠKOLA POČINJE SA RADOM 22.08.2022. ZBOG KORIŠĆENJA KOLEKTIVNOG ODMORA

Dragi budući studenti obaveštavamo Vas da je upis u toku za sve smerove u prostorijama fakulteta  Terazije 34 – Beograd.

PRIJEMNI ISPIT KOJI SU KANDIDATI POLOŽILI NA NEKOM OD SRODNIH FAKULTETA SE PRIZNAJE.

 

POTREBNA dokumentacijA za UPIS NA SMEROVE socijalni rad, psihologija, logopedija i okupaciona terapija 

 

 • svedočanstva i diploma srednje škole

 • izvod iz matične knjige rođenih

 • dve fotografije

 • Na prijemni poneti ličnu kartu i motivaciono pismo.

 • Za smer Logopedija – potrebna je logopedska potvrda.

 

 

UPIS 2022/23.

NASTAVAK STUDIJA

KUTAK ZA RODITELJE

KONTINUIRANA EDUKACIJA

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 • Akademski naziv: Diplomirani psiholog
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani socijalni radnik
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani logoped
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani terapeut
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

Master akademske Studije

 • Akademski naziv: Master socijalni radnik
 • Dužina trajanja studija: 1 godina / 2 semestara
 • Obim studija: 60 ESPB

 • Akademski naziv: Master logoped
 • Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra
 • Obim studija: 60 ESPB

 • Akademski naziv: Master terapeut
 • Dužina trajanja studija: 1 godina / 2 semestara
 • Obim studija: 60 ESPB

Najnovije vesti

Apsolventsko veče 15.06.2022.

Dr Neda Milošević: Logopedima dostupna standardizovana NOVA REYNELL RAZVOJNA JEZIČKA SKALA (NRDLS-SR) na srpskom jeziku

Naša profesorka Neda Milošević radila je na tome da logopedi u Srbiji dobiju prvi standardizovani test. Rezultati su tu. Reč je o dijagnostičkom instrumentu za procenu jezičke sposobnosti dece u oblasti razumevanja i produkcije. U pitanju je adaptacija svetski...

Međunarodni naučni skup “ALOPS22” 1. i 2. decembra 2022. godine u Beogradu

Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, u saradnji sa Komorom socijalne zaštite, organizuje peti po redu Međunarodni naučni skup ALOPS22 sa temom "POGLED U BUDUĆNOST: HUMANISTIČKE NAUKE I PRAKSA" iz oblasti logopedije, okupacione terapije, psihologije i socijalnog...

USko smo specijalizovani u oblasti socijalnog rada, psihologije, okupacione terapije i logopedije

šta to visoku školu socijalnog rada ističe?

U središtu naše misije je student, kao budući stručnjak i neophodan član društva.

N

Usaglašenost studijskih programa sa aktuelnim i budućim potrebama u društvu.

Smatramo da visoko obrazovanje treba da funkcioniše kao spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva, na drugoj.

Stoga, Visoka Škola Socijalnog Rada razvija sopstvene nastavne programe, posebno se orijentišući ka povećanju mogućnosti zapošljavanja svojih diplomiranih studenata.

N

Lokacija, prostor i oprema

Iako ne treba suditi knjizi po koricama, Visoka Škola Socijalnog Rada svojom lokacijom i prostorom baca senku na većinu ustanova ovog tipa. Smeštena je u samom srcu Beograda, u čuvenoj Kući Alekse Krsmanovića sagrađenoj još 1885. u stilu akademizma. Zbog svojih izuzetnih kulturno – istorijskih i arhitektonsko – urbanističkih vrednosti proglašena je Spomenikom kulture od velikog značaja.

Savremena didaktička sredstva su atraktivna studentima, dok informaciono-komunikaciona mreža omogućuje brzi pristup bazama podataka, knjigama i dokumenatima sa ciljem da se pojednostave, olakšaju i ubrzaju procedure, i administracija čime rad Studentske službe u potpunosti prati savremene trendove. 

N

Sticanje iskustva još u toku studija

Insistiramo na sticanju što kvalitetnijeg praktičnog iskustva još u toku studija. Naš koncept praktične nastave studentima obezbeđuje neposredni uvid ali i praktično delanje, pri kojem student primenjuje stečeno znanje. Instruktivnost u praktičnoj nastavi podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u rad. Tako,

Svršeni studenti Visoke Škole Socijalnog Rada sem diplome, sa sobom nose i iskustvo na kojem posladavci sve više insistiraju.

N

Posebnu pažnju posvećujemo nastavnom procesu i stvaranju SARADNIČKOG odnosa između studenata i profesora

Savremenim konceptom nastave koji se zasniva na saradničkom odnosu studenata i profesora, Visoku Školu Socijalnog Rada odlikuje kreativni, akademski i podsticajni ambijent čime se osigurava razvoj profesionalnih i ličnih lidersih veština i vrednosti. Ovim,

Visoka Škola Socijalnog Rada svojim diplomcima otvara sva vrata za zaposlenje ali i dalje usavršavanje – profesionalno, intelektualno i lično.

U svakom trenutku nas možete kontaktirati

4 + 6 =