Dragi budući studenti 

Prijavu i dokumenta za polaganje prijemnog ispita i upis

šalјite na upis2021@asp.edu.rs

Popunite prijavu OAS

Prijava

Popunite prijavu MAS

Prijava

Konkurs za upis studenata na osnovne akademske studije za školsku 2020/2021. godinu

Saznajte više

LISTA UPISANIH STUDENATA PO SMEROVIMA:

LISTA UPISANIH STUDENATA

OBUKAMA DO INKLUZIJE I INTERKULTURALNOSTI

U okviru projekta "Jačanje kapaciteta lokalnih i romskih zajednica na teritoriji Grada Šapca za inkluzivne procese UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)" održana je obuka o društvenim mehanizmima nastajanja i održavanja predrasuda, te konstruktivnom pristupu društvenim...
Read More

Šta nam “poručuje” korona? (TV KCN 08.07.2020)

Naša profesorka Tatjana Milivojević gostovala na TV KCN na temu - Šta nam "poručuje" korona? https://www.youtube.com/watch?v=6cE4o9CMH8Y&feature=emb_title  
Read More

Profesorka Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, Doc. dr Emina Borjanić Bolić, bila je gost diskusione grupe ” Mentalno zdravlje pomagača – sekundarna (vikarijska) traumatizacija kod pomagača”

Profesorka Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, Doc. dr Emina Borjanić Bolić, bila je gost diskusione grupe " Mentalno zdravlje pomagača - sekundarna (vikarijska) traumatizacija kod pomagača" u okviru volonterskog servisa Fakulteta političkih nauka "KonekTaS"....
Read More

Peta obuka o identitetu u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese – UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“

Peta obuka o identitetu, u okviru modula o prepoznavanju diskriminacije usmerene ka romskoj zajednici u Srbiji 🇷🇸 i institucionalnim mehanizmima zaštite od diskriminacije, održana je za volontere ‘’Pokretnog vrtića’’ i ‘’Pokretne školice’’ koji će pružati aktivnu...
Read More

Raste broj stanovnika: Evo koliko ima Srbija i koliko nam je dug životni vek!

Generalna skupšrina UN zasedala je krajem osamdesetih i tada je uvrstila Svetski dan stanovništva u kalendar važnih datuma.Razlog tome je dostizanje broja od pet milijardi stanovnika. Svetski dan stanovništva obeležava se 11. Jula svake godine. Ovaj datum...
Read More

Podrška za žrtve torture!

Često se komentariše da ima sve više nasilja ali stvar je u tome da je ono zapravo sve vidljivije. Ono što je najvažnije je prevencija i da se nasilje predupredi ali ukoliko se ono već dogodi, podrška je od ključnog značaja. Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja...
Read More

Svet je preplavljen milionima izbeglica a polovinu čine deca!

Od 2000. godine, kada su UN usvojile Rezoluciju , obeležava se Međunarodni dan izbeglica. Najnovije statistike su poražavajuće za ceo svet.  Milioni ljudi, bili su prinuđeni da napuste svoj dom a neki se s tim problemom suočavaju danas. Srbija dočekuje ovaj...
Read More

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS20“

Saznaj više

USKO SMO SPECIJALIZOVANI U OBLASTI SOCIJALNOG RADA, OKUPACIONE TERAPIJE I LOGOPEDIJE I JEDINI U REGIONU!

  • Logopedija je samostalna interdisciplinarna naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke sa fokusom usmerenim na etiologiju, procenu (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervenciju (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije kao i poremećaja gutanja.

Saznajte više
  • Pojam ljudskih prava i društvene pravde je oduvek budio  interesovanje u tebi?

  • Kritički sagledavaš društvene procese?

  • Zanimaju te međuljudske razlike? Smatraš da je zadatak svakog čoveka da pomaže i osnažuje druge?

  • Želiš da budeš deo društvenih promena i svet učiniš lepšim?

Saznajte više

Šta to Visoku Školu Socijalnog Rada ističe?

U središtu naše misije je student, kao budući stručnjak i neophodan član društva.

N

Usaglašenost studijskih programa sa aktuelnim i budućim potrebama u društvu.

Smatramo da visoko obrazovanje treba da funkcioniše kao spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva, na drugoj.

Stoga, Visoka Škola Socijalnog Rada razvija sopstvene nastavne programe, posebno se orijentišući ka povećanju mogućnosti zapošljavanja svojih diplomiranih studenata.

N

Lokacija, prostor i oprema

Iako ne treba suditi knjizi po koricama, Visoka Škola Socijalnog Rada svojom lokacijom i prostorom baca senku na većinu ustanova ovog tipa. Smeštena je u samom srcu Beograda, u čuvenoj Kući Alekse Krsmanovića sagrađenoj još 1885. u stilu akademizma. Zbog svojih izuzetnih kulturno – istorijskih i arhitektonsko – urbanističkih vrednosti proglašena je Spomenikom kulture od velikog značaja.

Savremena didaktička sredstva su atraktivna studentima, dok informaciono-komunikaciona mreža omogućuje brzi pristup bazama podataka, knjigama i dokumenatima sa ciljem da se pojednostave, olakšaju i ubrzaju procedure, i administracija čime rad Studentske službe u potpunosti prati savremene trendove. 

N

Sticanje iskustva još u toku studija

Insistiramo na sticanju što kvalitetnijeg praktičnog iskustva još u toku studija. Naš koncept praktične nastave studentima obezbeđuje neposredni uvid ali i praktično delanje, pri kojem student primenjuje stečeno znanje. Instruktivnost u praktičnoj nastavi podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u rad. Tako,

Svršeni studenti Visoke Škole Socijalnog Rada sem diplome, sa sobom nose i iskustvo na kojem posladavci sve više insistiraju.

N

Posebnu pažnju posvećujemo nastavnom procesu i stvaranju SARADNIČKOG odnosa između studenata i profesora

Savremenim konceptom nastave koji se zasniva na saradničkom odnosu studenata i profesora, Visoku Školu Socijalnog Rada odlikuje kreativni, akademski i podsticajni ambijent čime se osigurava razvoj profesionalnih i ličnih lidersih veština i vrednosti. Ovim,

Visoka Škola Socijalnog Rada svojim diplomcima otvara sva vrata za zaposlenje ali i dalje usavršavanje – profesionalno, intelektualno i lično.

U SVAKOM TRENUTKU NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

4 + 8 =