Visoka škola socijalnog rada organizuje pripremnu nastavu za polaganje ispita za licencu za strUčne radnike u socijalnoj zaštiti

Pripremna nastava sastoji se iz:

  1. Simulacije prikaza slučajeva iz prakse
  2. Predavanja za teorijski deo ispita za licencu
  3. Probni test za teorijski deo ispita za licencu
  4. Evaluacija probnog testa za teorijski deo ispita za licencu

Nastava će se odvijati po sledećem rasporedu:

18.05.2019. (subota) – Simulacija prikaza slučajeva iz prakse, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

01.06.2019. (subota) – Predavanja za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 18:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

08.06.2019. (subota) – Probni test za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 12:0 Evaluacija probnog testa, od 12:30 do 16:00 (pauze po dogovoru sa predavačem)

Nastavu izvode najeminentniji stručnjaci sa iskustvom u teoriji i praksi iz oblasti socijalne zaštite.

Pripremna nastava održava se u prostorijama Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, ul. Terazije 34.

Prijava polaznika je najkasnije do 15.05.2019. do 15:00, na email: kontakt@asp.edu.rs do kada treba poslati ime, prezime, adresu stanovanja, dokaz o uplati prve rate 6.000,00 RSD na tekući račun br. 205-249156-05 Komercijalna banka (svrha uplate: pripremna nastava), kao i prikaz slučaja iz prakse u skladu sa čl.25, stav 2 i 3 Pravilnika o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti(“Sl. glasnik RS”, br.85/2016), na obrascu za prikaz slučaja a u skladu sa uputstvom za praktični deo ispita sa sajta Komore socijalne zaštite RS (www.komorasz.rs). Drugu ratu u iznosu od 6.000,00 RSD uplatiti do 06.06.2019. godine

Kontakt osoba: Milica Popović, 011/4040-839.

Projekat “MI I ONI smo zaJEDNO”: Održan trening “Osposobljavanje volontera za rad sa mladima koji su odustali od daljeg skolovanja”

U okviru Projekta "MI I ONI smo zaJEDNO", koji pod pokroviteljstvom Internacionalne organizacije za migracije (IOM) i Švajcarske agencije za razvoj, organizuju i sprovode Udruženje ”Centar za društvene integracije’ iz Vranja i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda,...
Read More

Održana edukacija “PRIMENA KLEIN BELL SKALE AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA” u Domu starih “Grabovac”, Risan, Crna Gora

Doc. dr Veselin Medenica, 30.5 i 31.5. 2019.  održao edukaciju pod nazivom "Primena Klein Bel skale aktivnosti svakodnevnog života u radu sa starim osobama", radnim terapeutima i fizioterapeutima, zaposlenim u Domu starih "Grabovac", Risan, Crna Gora. Potreba za...
Read More

Održana edukacija Visoke škole socijalnog rada “Smernice za unapređivanje kvaliteta odnosa prema deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama”

Edukacija Visoke škole socijalnog rada "Smernice za unapređivanje kvaliteta odnosa prema deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama" u organizaciji doc. dr Ivane Ristić realizovana je 1.06.2019. godine u Akademici -novom edukativnom centru Visoke...
Read More

Promocija knjige„ADHD I ADD-poremećaj pažnje iz drugog ugla“

Promocija knjige„ADHD I ADD-poremećaj pažnje iz drugog ugla“,  profesora Visoke škole socijlnog rada, docenta doktora Saše Stepanovića održana je u prostorijama Visoke škole socijalnog rada na Terazijama 34, u ponedeljak 03. juna....
Read More

Održana edukacija “SVEOBUHVATNI PRISTUP OSOBAMA OBOLELIM OD DEMENCIJE” u Domu starih “Grabovac”, Risan, Crna Gora

Profesorke Sanja Đurđević i Rosa Šapić, održale edukaciju na temu "SVEOBUHVATNI PRISTUP OSOBAMA OBOLELIM OD DEMENCIJE" u Domu starih "Grabovac", Risan, Crna Gora. Zaposleni u domu, bili su sjajni domaćini, bili su vrlo zainteresovani za edukaciju i aktivno učestvovali...
Read More

Međunarodni naučno-stručni skup: “IZAZOVI U TEORIJI I PRAKSI SOCIJALNOG RADA SA MIGRANTIMA”

17.06.2019. Beograd

Saznaj više

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS19“

28 – 29.11.2019. Beograd

Saznaj više

Zbornik apstrakata međunarodnog naučno-stručnog skupa: "Izazovi u teoriji i praksi socijalnog rada sa migrantima"

Preuzmi

STUDENTSKI SERVIS

OBAVEŠTENJE

Aprilski ispitni rok  -  RASPORED ISPITA
Read More

POSLEDNJE SA BLOGA

Priče i metafore u srcu terapije

Poznati američki psihijatar i psihoterapeut Milton Erikson je u radu sa pacijentima, pa i onim najtežim, koristio samo priče i metafore. Sledeću istinitu anegdotu iz svog života Milton Erikson je koristio kao metaforu koja izražava njegovo duboko terapeutsko uverenje...
Read More

Kakve vrednosti i vrline tražimo kod nastavnika?

Obrazovanje i vaspitanje, iako u pojedinim sistemima institucionalno i programski odvojeni procesi, zapravo su nerazdvojni segmenti ne samo kroz poslove i dužnosti države, već i u sveukupnom životu svakog pojedinca. Životni i radni trendovi razvili su mogućnost...
Read More

Šta je nauka o okupaciji?

Istraživanja usmerena na ispitivanje obrazaca i osobina svrsishodnih i smislenih aktivnosti kojima se ljudi tokom života bave, kao i njihove povezanosti sa zdravljem i napretkom ne samo pojedinaca, grupa ljudi već i čitave zajednice, predstavljaju fokus interesa nauke...
Read More

USKO SMO SPECIJALIZOVANI U OBLASTI SOCIJALNOG RADA, OKUPACIONE TERAPIJE I LOGOPEDIJE I JEDINI U REGIONU!

  • Logopedija je samostalna interdisciplinarna naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke sa fokusom usmerenim na etiologiju, procenu (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervenciju (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije kao i poremećaja gutanja.

Saznajte više
  • Pojam ljudskih prava i društvene pravde je oduvek budio  interesovanje u tebi?

  • Kritički sagledavaš društvene procese?

  • Zanimaju te međuljudske razlike? Smatraš da je zadatak svakog čoveka da pomaže i osnažuje druge?

  • Želiš da budeš deo društvenih promena i svet učiniš lepšim?

Saznajte više

Šta to Visoku Školu Socijalnog Rada ističe?

Pažljivom analizom postojećih studijskih programa u oblasti socijalnog rada i socijalne politike, kao i u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, se lako može zaključiti da navedeni programi nisu ispunili očekivanja budućih studenata i njhovih porodica na jednoj strani, kao ni potrebe privrede kao budućeg prostora za zapošljavanje diplomiranih studenata, na drugoj. 

U središtu naše misije je student,
kao budući stručnjak i neophodan član društva.

N

Usaglašenost studijskih programa sa aktuelnim i budućim potrebama u društvu.

Smatramo da visoko obrazovanje treba da funkcioniše kao spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva, na drugoj. Stoga,

Visoka Škola Socijalnog Rada razvija sopstvene nastavne programe, posebno se orijentišući ka povećanju mogućnosti zapošljavanja svojih diplomiranih studenata.

N

Lokacija, prostor i oprema

Iako ne treba suditi knjizi po koricama, Visoka Škola Socijalnog Rada svojom lokacijom i prostorom baca senku na većinu ustanova ovog tipa. Smeštena je u samom srcu Beograda, u čuvenoj Kući Alekse Krsmanovića sagrađenoj još 1885. u stilu akademizma. Zbog svojih izuzetnih kulturno – istorijskih i arhitektonsko – urbanističkih vrednosti proglašena je Spomenikom kulture od velikog značaja.

Savremena didaktička sredstva su atraktivna studentima, dok informaciono-komunikaciona mreža omogućuje brzi pristup bazama podataka, knjigama i dokumenatima sa ciljem da se pojednostave, olakšaju i ubrzaju procedure, i administracija čime rad Studentske službe u potpunosti prati savremene trendove. 

N

Sticanje iskustva još u toku studija

Insistiramo na sticanju što kvalitetnijeg praktičnog iskustva još u toku studija. Naš koncept praktične nastave studentima obezbeđuje neposredni uvid ali i praktično delanje, pri kojem student primenjuje stečeno znanje. Instruktivnost u praktičnoj nastavi podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u rad. Tako,

Svršeni studenti Visoke Škole Socijalnog Rada sem diplome, sa sobom nose i iskustvo na kojem posladavci sve više insistiraju.

N

Posebnu pažnju posvećujemo nastavnom procesu i stvaranju SARADNIČKOG odnosa između studenata i profesora

Savremenim konceptom nastave koji se zasniva na saradničkom odnosu studenata i profesora, Visoku Školu Socijalnog Rada odlikuje kreativni, akademski i podsticajni ambijent čime se osigurava razvoj profesionalnih i ličnih lidersih veština i vrednosti. Ovim,

Visoka Škola Socijalnog Rada svojim diplomcima otvara sva vrata za zaposlenje ali i dalje usavršavanje – profesionalno, intelektualno i lično.

U SVAKOM TRENUTKU NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

2 + 12 =