Promocija Visoke škole socijalnog rada na Sajmu obrazovanja u Šapcu

U Šabačkoj gimnaziji je 17.01.2020. godine po prvi put organizovan Sajam obrazovanja, s ciljem da maturante upozna sa studijskim programima različitih visokoškolskih ustanova i pomogne im u odabiru budućeg zanimanja. Sajam je otvorila direktorka Šabačke gimnazije -...
Read More

Ljiljana Manić – Dočekati penziju i dostojenstvenu starost

Profesorka Ljiljana Manić gostovala na Pi televiziji. Tema emisije bila je "Dočekati penziju i dostojenstvenu starost" "
Read More

Tatjana Milivojević: Dočekati penziju i dostojanstvenu starost

Profesorka Tatjana Milivojević bila je gost u emisiji na Pi kanalu. Tema emisije bila je "Dočekati penziju i dostojanstvenu starost"
Read More

BESPLATNO SAVETOVANJE ZA SREDNJOŠKOLCE I NJIHOVE RODITELJE

Centar za karijerno vođenje Visoke škole socijalnog rada otvara besplatno savetovalište za srednjoškolce i njihove roditelje, koje će raditi svakog petka od 10-15 časova. U savetovalištu će profesori različitih naučnih disciplina (psihologija, psihijatrija,...
Read More

Srećni praznici!

Svim studentima, kolegama, saradnicima i prijateljima želimo srećne novogodišnje praznike, uz želju da i u narednoj godini imaju puno uspeha u životu i radu.
Read More

Ljiljana Manić – Dočekati penziju i dostojenstvenu starost

Profesorka Ljiljana Manić gostovala na Pi televiziji. Tema emisije bila je "Dočekati penziju i dostojenstvenu starost" "
Read More

Međunarodni dan migranata: Na svetu postoji više od jedne milijarde migranata!

Generealna skupština UN još 1990. godine, usvojila je konvenciju o zaštiti prava migranata na radu i njihovih porodica, a 10 godina kasnije proglašen je Međunarodni dan migranata. Poslednjih godina broj migranata je sve veći, a svet se suočava sa pitanjem kako rešiti...
Read More

Međunarodni dan astme: Bolest koja pogađa ceo svet!

Globalna inicijativa za astmu (GINA) , svake godine obeležava Međunarodni dan astme, kako bi širila svest o tome. Istraživanja pokazuju da oko 300 miliona ljudi boluje od astme, a stručnjaci upozoravaju da broj obolelih među decom konstantno raste. U Srbiji se...
Read More

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS20“

Saznaj više

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU ZA STRUČNE RADNIKE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Počinje prijava zainteresovanih stručnih radnika za pripremnu nastavu. Prijava za obuku je otvorena i traje sve do formiranja grupe (12-15 stručnih radnika).

Pripremna nastava sastoji se iz:

  1.  Simulacije prikaza slučajeva iz prakse
  2. Predavanja za teorijski deo ispita za licencu
  3. Probni test za teorijski deo ispita za licencu
  4. Evaluacija probnog testa za teorijski deo ispita za licencu

Nastava će se odvijati po sledećem rasporedu:

Prva subota u mesecu – Simulacija prikaza slučajeva iz prakse, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

Druga subota u mesecu – Predavanja za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

Treća subota u mesecu – Predavanja za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

Četvrta subota u mesecu  – Probni test za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 12:00

Evaluacija probnog testa, od 12:30 do 16:00 (pauze po dogovoru sa predavačem)

Nastavu izvode najeminentniji stručnjaci sa iskustvom u teoriji i praksi iz oblasti socijalne zaštite.

Pripremna nastava održava se u prostorijama Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, ul. Terazije 34.

Polaznici se prijavljuju na email: kontakt@asp.edu.rs do kada treba poslati ime, prezime, adresu stanovanja, dokaz o uplati 12.000,00 RSD – mogućnost plaćanja na dve rate 6000,00 RSD + 6000,00 RSD, na tekući račun br. 250-249156-05, Komercijalna banka (svrha uplate: pripremna nastava), kao i prikaz slučaja iz prakse u skladu sa čl.25, stav 2 i 3 Pravilnika o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br.85/2016), na obrascu za prikaz slučaja, a u skladu sa uputstvom za praktični deo ispita sa sajta Komore socijalne zaštite RS (www.komorasz.rs).

Kontakt osoba: Milica Popović, 011/4040-839.

USKO SMO SPECIJALIZOVANI U OBLASTI SOCIJALNOG RADA, OKUPACIONE TERAPIJE I LOGOPEDIJE I JEDINI U REGIONU!

  • Logopedija je samostalna interdisciplinarna naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke sa fokusom usmerenim na etiologiju, procenu (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervenciju (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije kao i poremećaja gutanja.

Saznajte više
  • Pojam ljudskih prava i društvene pravde je oduvek budio  interesovanje u tebi?

  • Kritički sagledavaš društvene procese?

  • Zanimaju te međuljudske razlike? Smatraš da je zadatak svakog čoveka da pomaže i osnažuje druge?

  • Želiš da budeš deo društvenih promena i svet učiniš lepšim?

Saznajte više

Šta to Visoku Školu Socijalnog Rada ističe?

Pažljivom analizom postojećih studijskih programa u oblasti socijalnog rada i socijalne politike, kao i u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, se lako može zaključiti da navedeni programi nisu ispunili očekivanja budućih studenata i njhovih porodica na jednoj strani, kao ni potrebe privrede kao budućeg prostora za zapošljavanje diplomiranih studenata, na drugoj. 

U središtu naše misije je student,
kao budući stručnjak i neophodan član društva.

N

Usaglašenost studijskih programa sa aktuelnim i budućim potrebama u društvu.

Smatramo da visoko obrazovanje treba da funkcioniše kao spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva, na drugoj. Stoga,

Visoka Škola Socijalnog Rada razvija sopstvene nastavne programe, posebno se orijentišući ka povećanju mogućnosti zapošljavanja svojih diplomiranih studenata.

N

Lokacija, prostor i oprema

Iako ne treba suditi knjizi po koricama, Visoka Škola Socijalnog Rada svojom lokacijom i prostorom baca senku na većinu ustanova ovog tipa. Smeštena je u samom srcu Beograda, u čuvenoj Kući Alekse Krsmanovića sagrađenoj još 1885. u stilu akademizma. Zbog svojih izuzetnih kulturno – istorijskih i arhitektonsko – urbanističkih vrednosti proglašena je Spomenikom kulture od velikog značaja.

Savremena didaktička sredstva su atraktivna studentima, dok informaciono-komunikaciona mreža omogućuje brzi pristup bazama podataka, knjigama i dokumenatima sa ciljem da se pojednostave, olakšaju i ubrzaju procedure, i administracija čime rad Studentske službe u potpunosti prati savremene trendove. 

N

Sticanje iskustva još u toku studija

Insistiramo na sticanju što kvalitetnijeg praktičnog iskustva još u toku studija. Naš koncept praktične nastave studentima obezbeđuje neposredni uvid ali i praktično delanje, pri kojem student primenjuje stečeno znanje. Instruktivnost u praktičnoj nastavi podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u rad. Tako,

Svršeni studenti Visoke Škole Socijalnog Rada sem diplome, sa sobom nose i iskustvo na kojem posladavci sve više insistiraju.

N

Posebnu pažnju posvećujemo nastavnom procesu i stvaranju SARADNIČKOG odnosa između studenata i profesora

Savremenim konceptom nastave koji se zasniva na saradničkom odnosu studenata i profesora, Visoku Školu Socijalnog Rada odlikuje kreativni, akademski i podsticajni ambijent čime se osigurava razvoj profesionalnih i ličnih lidersih veština i vrednosti. Ovim,

Visoka Škola Socijalnog Rada svojim diplomcima otvara sva vrata za zaposlenje ali i dalje usavršavanje – profesionalno, intelektualno i lično.

U SVAKOM TRENUTKU NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

11 + 1 =