Doc. dr Emina Borjanić Bolić gošća diskusione grupe “Mentalno zdravlje pomagača”

Drage kolege i koleginice, Sekundarna (vikarijska) trauma pomagača je naredna tema u okviru ciklusa diskusionih grupa “Mentalno zdravlje pomagača”.  Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da nam je gošća susreta doc. dr Emina Borjanić Bolić, Visoka škola socijalnog...
Read More

Saša Stepanović na temu razvoja karijere i razvoja dece

https://www.youtube.com/watch?v=qP7iBYAwrFk&feature=youtu.be
Read More

„Nova normalnost“ – novi način života – Tatjana Milivojević

Koliko teško nam pada zabrana grljenja i ljubljenja sa bliskim osobama, šta je to “nova normalnost” i da li je privremena, ili će postati novi način ponašanja ljudi u celom svetu? Na linku ispod možete pronaći intervju naše profesorke Tatjane Milivojević (od 26:13 do...
Read More

ISA ATHENA PROGRAM Visoka škola socijalnog rada obrazuje visoko stručni kadar, izmedju ostalog, u oblasti socijalnog rada i zaštite. U saradnji sa ISA-ISRAEL želimo da pored obrazovanja za pružanje pomoći ugroženim licima, uvedemo program osnaživanja žena, kao jedne...
Read More

Kako da koristimo pristup “tele-zdravlja” u okupacionoj terapiji i specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji?

„Telehealth“ ili „Tele-zdravlje“ je termin koji se koristi onda kada okupacioni terapeuti i defektolozi pružaju usluge putem informacione i komunikacione tehnologije. Usled globalne pandemije COVID 19 mi kao profesionalci smo počeli posebno da se interesujemo za ovu...
Read More

Međunarodni dan dece žrtava nasilja: Deca u Srbiji izložena su nasilju!

Današnji dan posvećen je deci koja su bila ili koja su žrtve bilo kog oblika nasilja. Svakog četvrtog juna, obeležava se ovaj datum u mnogim zemljama sveta. Ako posmatramo situaciju u našoj zemlji, primetićemo da su naša deca, uprkos svim naporima, i dalje izložena...
Read More

Doc. dr Emina Borjanić Bolić gošća diskusione grupe “Mentalno zdravlje pomagača”

Drage kolege i koleginice, Sekundarna (vikarijska) trauma pomagača je naredna tema u okviru ciklusa diskusionih grupa “Mentalno zdravlje pomagača”.  Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da nam je gošća susreta doc. dr Emina Borjanić Bolić, Visoka škola socijalnog...
Read More

„Sve su  odrasle osobe nekad bila deca… ali se malo njih toga seća.“

Prvog dana juna, obeležava se Međunarodni dan dece. Ovaj važan datum, obeležava se u mnogim zemljama širom sveta i to već godinama. Na prvoj Svetskoj konferenciji o dobrobiti dece, koja je održana davne 1925. godine u Ženevi u Švajcarskoj, određen je 1. jun kao...
Read More

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS20“

Saznaj više

USKO SMO SPECIJALIZOVANI U OBLASTI SOCIJALNOG RADA, OKUPACIONE TERAPIJE I LOGOPEDIJE I JEDINI U REGIONU!

  • Logopedija je samostalna interdisciplinarna naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke sa fokusom usmerenim na etiologiju, procenu (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervenciju (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije kao i poremećaja gutanja.

Saznajte više
  • Pojam ljudskih prava i društvene pravde je oduvek budio  interesovanje u tebi?

  • Kritički sagledavaš društvene procese?

  • Zanimaju te međuljudske razlike? Smatraš da je zadatak svakog čoveka da pomaže i osnažuje druge?

  • Želiš da budeš deo društvenih promena i svet učiniš lepšim?

Saznajte više

Šta to Visoku Školu Socijalnog Rada ističe?

U središtu naše misije je student, kao budući stručnjak i neophodan član društva.

N

Usaglašenost studijskih programa sa aktuelnim i budućim potrebama u društvu.

Smatramo da visoko obrazovanje treba da funkcioniše kao spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva, na drugoj.

Stoga, Visoka Škola Socijalnog Rada razvija sopstvene nastavne programe, posebno se orijentišući ka povećanju mogućnosti zapošljavanja svojih diplomiranih studenata.

N

Lokacija, prostor i oprema

Iako ne treba suditi knjizi po koricama, Visoka Škola Socijalnog Rada svojom lokacijom i prostorom baca senku na većinu ustanova ovog tipa. Smeštena je u samom srcu Beograda, u čuvenoj Kući Alekse Krsmanovića sagrađenoj još 1885. u stilu akademizma. Zbog svojih izuzetnih kulturno – istorijskih i arhitektonsko – urbanističkih vrednosti proglašena je Spomenikom kulture od velikog značaja.

Savremena didaktička sredstva su atraktivna studentima, dok informaciono-komunikaciona mreža omogućuje brzi pristup bazama podataka, knjigama i dokumenatima sa ciljem da se pojednostave, olakšaju i ubrzaju procedure, i administracija čime rad Studentske službe u potpunosti prati savremene trendove. 

N

Sticanje iskustva još u toku studija

Insistiramo na sticanju što kvalitetnijeg praktičnog iskustva još u toku studija. Naš koncept praktične nastave studentima obezbeđuje neposredni uvid ali i praktično delanje, pri kojem student primenjuje stečeno znanje. Instruktivnost u praktičnoj nastavi podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u rad. Tako,

Svršeni studenti Visoke Škole Socijalnog Rada sem diplome, sa sobom nose i iskustvo na kojem posladavci sve više insistiraju.

N

Posebnu pažnju posvećujemo nastavnom procesu i stvaranju SARADNIČKOG odnosa između studenata i profesora

Savremenim konceptom nastave koji se zasniva na saradničkom odnosu studenata i profesora, Visoku Školu Socijalnog Rada odlikuje kreativni, akademski i podsticajni ambijent čime se osigurava razvoj profesionalnih i ličnih lidersih veština i vrednosti. Ovim,

Visoka Škola Socijalnog Rada svojim diplomcima otvara sva vrata za zaposlenje ali i dalje usavršavanje – profesionalno, intelektualno i lično.

U SVAKOM TRENUTKU NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

6 + 2 =