Radionice
Prvi razgovor za posao svakako je izvor brojnih nedoumica, nelagodnosti, pitanja, a povrh svega i treme. Kako bismo prevazišli ove probleme, na našoj radionici organizovali smo simulaciju razgovora za posao. Nakon početne obuke o kljucnim pitanjima koja se postavljaju od strane poslodavca, savetima o gestikulaciji, mimici (neverbalnoj komunikaciji koja je pored verbalne takodje bitan faktor u odabiru kandidata) nacinu oblačenja i mogućim scenarijima odgovora( poželjnim i nepozeljnim), koji svakako zavise od situacije do situacije, ali smo ovom prilikom obradili najkarakterističnije, studenti prve godine  smera Okupaciona terapija metodom igranja uloga bili su poslodavci i zaposleni. 
Oglasi za posao

Centar za razvoj karijere Visoke škole socijalnog rada, formiran je sa osnovnim ciljem pomoći i unapređivanja mehanizama koji studentima omogućavaju  efikasnije građenje obrazovnih profila, definisanje vlastitih sklonosti i targetiranja potencijalnih radnih mesta na tržištu rada. Centar ima ulogu svojevrsnog medijatora u procesu zasnivanja intenzivnije komunikacije između privrednih subjekata, privante inicijative, nevladnih organizacija i svih ostalih subjekata koji egzistiraju na tržištu rada  i studentske populacije ( sadašnjih i diplomiranih studenata).

Usluge centra za razvoj karijere:Centar svoje aktivnosti bazira na tri temeljne usluge koje predstavljaju početak kontinuiranog rada sa studenskom populacijom, a sve u cilju njihove kvalitetnije socio-ekonomske integracije na tržište rada . To su: karijerno vođenje, karijerno informisanje i karijerno savetovanje I program praksi.

Kаrijerno vođenje podrazumeva nizove аktivnosti koje pomažu studentima, dа identifikuju sopstvene sposobnosti, kompetencije i interese, dа donesu odluke koje se tiču njihovog obrаzovаnjа, osposobljаvаnjа i buduće profesije.

Kаrijerno informisаnje obuhvata sve informаcije neophodne zа plаnirаnje, postizаnje i održаvаnje zаposlenosti i volontirаnjа.Uključuje i informаcije o zаnimаnjimа, veštinаmа, kаrijernim putevimа (putevimа u reаlizаciji profesionalnih kаrijera), aktuelnim trendovimа i stаnju nа tržištu rаdа , obrаzovnim progrаmimа i mogućnostimа koje se nude u obrаzovnim institucijаmа i perspektivаmа profesija i poslovа.

Kаrijerno sаvetovаnje pomаže studentima dа rаzumeju vlаstite ciljeve i аspirаcije, sopstveni identitet, donose odluke utemeljene nа informаcijаmа, posvete se аktivnostimа i uprаvljаju promenаmа u budućim profesionalnim angažovanjima. Svaki oblik kаrijernog sаvetovаnjа direktno je uslovljen potrebom studenata zа zаpošljаvаnjem u okvirima obrazovanih profila i struka, kаo i brojem i vrstаmа bаrijerа koje morаju dа se sаvlаdаju dа bi se nаšlo prаvo zаposlenje ili rаzvilа profesionalna kаrijerа.

Naš zajednički cilj je omogućavanje studentima adekvatan nivo pripremljenosti kako bi  preuzimali odgovornost za sopstvene planove, akcije, izbore i stvorili uslove socio-ekonomsko napredovanje. Odnosno, da studenti rade na razvoju ličnih veština u stimulativnom ambijentu organizovanom i pripremljenom od strane Karijernog centra.

Uloge Karijernog centra

1.Stimulisanje ličnog razvoja studenata ; samoprocenom, samoopredeljenjem i ličnim napretkom u obrazovanju

2.Neposredno praćenje i informisanje o mogućnostima za usavršavanje i zapošljavanje;

3.Planiranje i upravljanje vlastitom karijerom;

Programi Karijernog centra imaju naglašenu obrazovnu komponentu, obraćaju i namenjeni su prvenstveno razvoju njihovih veština i talenata, kao i stimulisanju mogućnosti za upravljanje karijerom. Programi Karijernog centra realizuju se kroz: predavanja; radionice; seminare; obuke;  samostalno učenje; učenje na daljinu.

 

Kursevi i radionice

                 1.            Razgovor za posao (učenje o tome šta obuhvata uspešna priprema za razgovor za posao, kako se efikasno predstaviti, koja pitanja su uobičajena na razgovoru za posao, koje su najčešće greške na razgovoru za posao,simulacija razgovora;)

                 2.            Pisanje cv

                 3.            Priprema za javni nastup (trema ,verbalna i neverbalna komunikacija)

                 4.            Aktivno traženje posla (učenje o strategijama i veštinama aktivnog traženja posla/ prakse), nastavak studija, participacija u programima mobilnosti i stipendije (predavanja koja imaju za cilj upoznavanje studenata sa postojećima resursima i osposobljavanje da samostalno pretražuju i konkurišu za različite programe ili stipendije )

                 5.            Socijalno umrežavanje (veštine razvijanja mreže kontakata značajnih za profesionalni razvoj);

                 6.            Meke veštine – npr. veštine komunikacije, veštine prezentovanja, veštine timskog rada, veštine organizovanja i upravljanja vremenom,

                 7.            Metode i tehnike učenja;

 

Programi praksi i volonterskog rada

          SPORAZUMI O  POSLOVNOJ  SARADNjI VISOKE ŠKOLE SOCIJALNOG RADA 

1       CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI, DECE I OMLADINE

2       FSS-FONDACIJA SOLIDARNOSTI

3       GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA

4       GC ZA SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

5       LOGOMEDIKA DOO

6       CRVENI KRST ČUKARICA

7       UNIVERZITET CRNE GORE FPN

8       OSNOVNA ŠKOLA „MIODRAG MATIĆ“

9       INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE

10    GRUPA 484

11    KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR

12    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD JAGODINA 

13    ZAVOD ZA VASPITANjE DECE I OMLADINE BEOGRAD

14    GEROTOLOŠKI CENTAR JAGODINA 

15    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „ĆUPRIJA“ ĆUPRIJA 

16    DOM ZA DECU I MLADE SREMČICA

17    SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA BEOGRAD

18    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRŠAC 

19    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BELA CRKVA 

20    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLANDIŠTE

21    NVO KOKORO – BOR 

22    CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE BEOGRAD

23    PREDŠKOLSKA USTANOVA” PAMETNICA DIPLOMAT“

24    OSNOVNA I SREDNjA ŠKOLA „VOŽD“ BEOGRAD

25    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PARAĆIN

26    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SVILAJNAC

27    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KRALjEVO

28    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRNjAČKA BANjA

29    DOM“GVOZDEN JOVANČIČEVIĆ“ VELIKI POPOVAC

30    ADVENTISTIČKI RAZVOJNI I HUMANITARNI RAD „ADRA“

31    DOM ZDRAVLjA „ DOBRIVOJE GER POPOVIĆ“ ALEKSANDROVAC

32    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „ DANILOVGRAD“ DANILOVGRAD

33    JU ZAVOD „KOMANSKI MOST“ GORNjA GORICA“ PODGORICA CRNA GORA

34    CENTAR ZA BRIGU O STARIMA I DECI SVILAJNAC

35    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BLACE

36    DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH TRBUNjE – BLACE

37    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI PAZAR

38    CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOC.ZAŠTITE VRANjE

39    J.U. DOM STARIH GRABOVAC RISAN CRNA GORA

40    JU DEČJI DOM „MLADOST“ BIJELA – BIJELA BB,CRNA GORA

41    REPUBLIČKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

42    DOM ZA LICA MENTALNO OMETENA U RAZVOJU TUTIN

43    JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NIKŠIĆ

44    II GRADSKI CENTAR – RUSKA 4 BEOGRAD

45    GERONTOLOŠKI CENTAR KNjAŽEVAC

46    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ARILjE

47    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKA TOPOLA I MALI IÐOŠ

48    SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJ. BOLESTI DR SLAVOLjUB BAKALOVIĆ VRŠAC

49    CENTAR ZA PRUŽANjE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE KIKINDA

50    GERONTOLOŠKI CENTAR MARIJE BURSAĆ

51    DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA ČURUG

52    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA ZRENjANINA

53    PREDSKOLSKA USTANOVA  “KUĆA MALIH STOPALA”, ZVEZDARA

54    DOM ZA SMEŠTAJ STARIH LICA”ANDREA”,ZEMUN

55    CENTAR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM,KRAGUJEVAC 

56    KLINIKA “REA MEDICA”,BEOGRAD

57    OSNOVNA SKOLA MONTESSORI,BEOGRAD

58    SIGURNA KUCA,ZRENJANIN

59    OPSTINA ZVEZDARA VOLONTERSKI SERVIS

60    CARITAS ŠABAC 

61    KINETICO

62    HLEB ŽIVOTA BEOGRAD 

Kontakt: karijernicentar@asp.edu.rs

Visoka škola socijalnog rada, Terazije 34, Beograd

Koordinator Centra: doc dr.Ana Grbić, ana.grbic@asp.edu.rs

Stručni saradnik Centra: ma Mina Simatković, mina.simatković@asp.edu.rs