Kratki program:

Podsticanje razvoja predveština čitanja i pisanja – PREVENCIJA DISLEKSIJE

Datum

Prijava do: 01.11.2022.
Početak: 12.11.2022.

Cena

95.000,00 RSD (školarina + administrativni troškovi) po osobi po programu

Predavači

 • Neda Milošević
 • Gordana Čolić
 • Saša Stepanović

Za više informacija kontaktirajte nas:

neda.milosevic@asp.edu.rs

.

Pregled

Kada je u pitanju pomoć deci da razviju snažne jezičke veštine neophodne za učenje čitanja, posedovanje znanja o fonološkom razvoju je od suštinskog značaja.

Učenje čitanja je veoma značajno za obrazovanje shodno tome da deca koja dobro čitaju iskuse značajno i više znanja. Prema tome, veoma je važno da se razumeju procesi koji su uključeni u ranu čitačku sposobnost. Budući da se većina jezičkih sposobnosti (fonološke, gramatičke, leksičke) intenzivno razvijaju pre nego što dete počne da uči da čita i piše, uvođenje stimulativnih jezički usmerenih programa u sistem predškolskog obrazovanja može olakšati dalji razvoj jezičke strukture i prevenirati smetnje u čitanju i pisanju (Milošević, 2017). Blagovremeni trening fonoloških sposobnosti, kakav se sprovodi u svim evropskim i zapadnim predškolskim sistemima, omogućio bi rano otkrivanje dece sa smetnjama u jezičkom razvoju, njihovo praćenje i tretman, ali i podršku fonološkog razvoja dece tipičnog razvoja čime bi ona bila adekvatno pripremljena za ulazak u obrazovni sistem.

Trenutno se aktulene dileme: da li vaspitač treba ili ne treba da decu opismenjava u toku sprovođenja pripremnog predškolskog programa? Odgovori leže u izradi usklađenog programa između predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja a koje se isključivo tiču fonoloških odnosno predčitačkih i predpisačkih veština.

 

Detalji programa

R.Br. Naziv predmeta Polje Semestar ЕSPB
1.         RAZVOJ JEZIKA Društv.-humanist. 1 5
2.         UVOD U FONOLOŠKE SPOSOBNOSTI Društv.-humanist. 1 5
3.         RAZVOJ PREDVEŠTINA ČITANJA I PISANJA Društv.-humanist. 1 7
4.         RANA DETEKCIJA DISLEKSIJE – FONOLOŠKI TRENING Društv.-humanist. 1 7
5.         Stručna praksa Društv.-humanist. 1 6
Ukupno ESPB                                                                                                                                          -30-  

 

Ciljevi programa

 • sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština, radi osposobljavanja polaznika za obavljanje poslova rane detekcije poremećaja čitanja i pisanja
 • sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština iz oblasti logopedije, psiholingvistike i pedagogije radi osposobljavanja polaznika za obavljanje konkretnog posla pružanja usluga i programa iz oblasti vaspitanja i obrazovanja.

 

Po završetku KP studija Podsticanje razvoja predveština čitanja i pisanja – Prevencija disleksije polaznici poseduju:

 • uska i funkcionalno povezana znanja i veštine neophodne za samostalno sprovođenje procene predveština čitanja i pisanja, uz korišćenje savremenih instrumenata za procenu predveština čitanja i pisanja kao i korišćenje sistemskih intervencija u radu sa decom.
 • polaznici će biti osposobljeni za rad sa decom tipičnih jezičkih sposobnosti i decom koja pokazuju specifične jezičke smetnje i poremećaje.
 • polaznici će primenjivati praktične veštine u sistemskom intervenisanju i biće osposobljeni za učešće u timskom radu.
 • Polaznici KP studija će razviti sposobnosti da identifikuju smetnje u predveštinama čitanja i pisanja, preveniraju/otklone smetnje i probleme u predveštinama čitanja i pisanja i kritički i konstruktivno evaluiraju proces i rad.

Opis posla za koji se pripremaju polaznici

 • Obučenost za procenu predčitačkih i predpisačkih sposobnosti
 • Praćenje i evaluacija predčitačkih i predpisačkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta
 • Praćenje razvoja predčitačkih i predpisačkih veština
 • Detekcija i prevencija poremećaja čitanja i pisanja
 • Izrada programa treninga fonoloških sposobnosti
 • Izrada individualnih planova rada sa decom sa smetnjama u razvoju predčitačkih i predpisačkih veština
 • Sprovođenje istraživanja u oblasti razvoja sposobnosti neophodnih za učenje čitanja i pisanja
 • Učestvuje u radu tima gde se razmatraju slučajevi i daju povratne informacije.
 • Edukacija roditelja/staratelja i vaspitača o individualnom plana oporavka, koji se periodično ažurira, kako bi odražavao pravi cilj podrške.

Kome je program namenjen?

 • Logopedima
 • Vaspitačima
 • Učiteljima
 • Psiholozima
 • Specijalnim edukatorima i rehabilitatorima
 • Okupacionim terapeutima

 

Neda Milošević

Vanredni profesor Akademije za humani razvoj
Šef katedre za logopediju
Autor Programa: Podsticanje razvoja
predveština čitanja i pisanja
PREVENCIJA DISLEKSIJE

Pogledajte biografiju