OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Akademski naziv: Diplomirani učitelj

Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara

Obim studija: 240 ESPB

Studijski program osnovnih akademskih studija Obrazovanje učitelja koncipiran je na temelju savremenih pedagoških teorija i prakse, principima definisanim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom.

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovni cilj programa osnovnih akademskih studija Obrazovanje učitelja jeste sticanje znanja, veština i kompetencija neophodnih za rad u mlađim razredima osnovne škole. Studijski program putem savremenog akademskog obrazovanja, pruža sticanje znanja i praktičnih veština i sposobnosti budućim učiteljima, neophodnih za nastavak školovanja na višem akademskom nivou, permanentno stručno usavršavanje i samoobrazovanje.

ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA

Po završetku studijskog programa Obrazovanje učitelja studenti su osposobljeni za obavljanje učiteljske profesije u mlađim razredima osnovne škole, konkretnije razumeju profesiju i ulogu učitelja u nastavi i van nje i prihvataju različite uloge učitelja kao profesionalnog identiteta; poznaju kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj dece mlađeg školskog uzrasta; planiraju, realizuju i vrednuju nastavu u mlađim razredima osnovne škole; koriste savremena naučna saznanja iz svih predmetnih oblasti u mlađim razredima osnovne škole i istražuju probleme nastave u mlađim razredima osnovne škole.

DA LI ĆU SE SA PRAKTIČNIM DELOM PROFESIJE PRVI PUT SUSRESTI TEK NAKON STUDIJA?

Praksa (Pedagoško-psihološka, Didaktička, Metodička 1 i Metodička praksa 2) se realizuje na sve četiri godine i izvodi se u osnovnim školama, u skladu sa zadacima dobijenim od nastavnika koordinatora stučne prakse. Nakon obavljene prakse studenti podnose izveštaj – Dnevnik prakse i vrednuju se posebnom ocenom i dodelom propisanog broja ESPB bodova.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU DIPLOMIRANI STUDENTI?

Završetkom studija student dobija zvanje Diplomirani učitelja, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS”, br. 3/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019, 6/2020, 24/2020, 152/2020, 10/2021, 48/2021).

ŠTA DIPLOMIRANI UČITELJI RADE?

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Obrazovanje učitelja jeste obrazovanje, osposobljavanje i pripremanje studenata za rad u mlađim razredima osnovne škole, profesionalni razvoj i permanentno usavršavanje. U obrazovno-vaspitnom sistemu Republike Srbije osnovno obrazovanje predstavlja bazični nivo opšteg obrazovanja na koji se nadovezuju viši nivoi obrazovanja. S obzirom da  mlađi školski uzrast jeste izuzetno važan period u kome se postavljaju temelji čitalačke, matematičke, naučne i umetničke pismenosti, studijski program Obrazovanje učitelja je namenjen savladavanju akademskih znanja, razvijanju profesionalnih veština i sticanju odgovarajućih iskustva neophodnih za planiranje, organizaciju i upravljanje procesom nastave i učenja, za podsticanje pozitivnog razvoja učenika, kao i za kreiranje pozitivne odeljenske klime.

Pored toga, svrha programa je i pripremanje budućih učitelja za timski rad, saradnju sa porodicama učenika i lokalnom zajednicom, vođenje pedagoške dokumentacije, unapređenje sopstvene obrazovne prakse i profesionalnog razvoja.

Akademska znanja i praktične veštine kojima studenti ovladavaju tokom studija otvaraju mogućnosti angažovanja, kako u osnovnim školama u svojstvu učitelja, tako i u drugim institucijama koje se bave obrazovno-vaspitnim radom.

Svrha ovog programa je i pripremanje studenata za nastavak školovanja na višem obrazovnom nivou kakav je nivo master studija, koji je uslov za njihov samostalni učiteljski rad u osnovnoj školi.

DA LI U SRBIJI IMA POSLA ZA DUPLOMIRANE UČITELJE?

Savladavanjem osnovnih akademskih studija – studijski program za obrazovanje učitelja student stiče visoko specijalizovana akademska i stručna znanja, odnosno opšte akademske kompetencije potrebne za uspešno i kvalitetno obavljanje složene uloge učitelja, za stalno stručno usavršavanje i konstruktivnu komunikaciju i saradnju s drugim učesnicima u obrazovnom procesu i široj zajednici, rešava složene probleme na inovativan način koji doprinosi razvoju osnovnog obrazovanja.

Zavodi za statistiku rada na evropskom, pa i svetskom nivou, predviđaju da će potreba zapošljavanja učitelja rasti mnogo brže od proseka.

Program osnovnih akademskih studija 2023. - Obrazovanje učitelja