• Radi uspešnijeg ostvarivanja zadataka iz svog delokruga Visoka škola ostvaruje saradnju sa zainteresovanim visokoškolskim obrazovnim ustanovama u zemlji i inostranstvu.
  • U okviru Centra za međunarodnu saradnju ostvaruje se međunarodnu saradnja, podržavaju, informišu i savetuju nastavni kadar, saradnici i studenti Visoke škole socijalnog rada u vezi sa različitim projektima međunarodne saradnje.
  • Tim za međunarodnu saradnju aktivno prati razvoj međunarodnih projekata razmene, kao i međunarodnih obrazovnih projekata i projekata razvoja.

KONTAKT:

ULICA: TERAZIJE 34, 11000 BEOGRAD, SRBIJA

TELEFONI: 0114040838, 0114040839

EMAIL: internationaloffice@asp.edu.rs