30. novembra i 1. decembra 2023, održana je međunarodna naučna konferencija Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji, psihologiji i socijalnom radu (ALOPS-23), sa krovnom temom „Vulnerabilnosti savremenog doba: pojedinac i porodica“. Ovo je šesta godina u kojoj naša mlada Visoka škola socijalnog rada  organizuje međunarodni naučni skup, koji je sad već postao prepoznatljiv u naučnoj, stručnoj i profesionalnim zajednici oblasti za koje školujemo studente.

S ponosom možemo reći da gradimo jednu uspešnu tradiciju, što je broj od 300 ovogodišnjih učesnika, kao i kvalitet prezentovanih radova potvrdio. Usled tako velikog interesovanja, prvog dana, 30.11. su otvaranje naše konferencije i dve plenarne sesije upriličene u svečanoj sali opštine Stari grad.

Skup je otvorio direktor naše škole: prof. dr Vladimir Ilić, nakon čega su se učesnicima obratili državni sekretar Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija: Vukašin Grozdić, pomoćnica ministra Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: Marina Vidojević, direktor Komore socijalne zaštite: Sandra Perić, predstavnik Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr Zdenko Braišić i predstavnik Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice: prof. dr Vojo Kovačević.

Kraći muzički program, kao intermeco između otvaranja konferencije i plenarnih predavanja, u izvođenu studenata Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda i Novog Sada, oplemenio je naučni ambijent umetničkom notom.

Posle plenarnih predavanja, skup se preselio u prostorije Visoke škole socijalnog rada, gde se podelio po različitim sesijama. Broj učesnika je i dalje, popodneva prvog kao i drugog dana Konferencije, bio impozantan, što je doprinelo  dinamičnom i podsticajnom radu, razmeni ideja, kontakata i druženju. Bilo nam je veliko zadovoljstvo što su naši studenti, osim dragocene pomoći u organizaciji i realizaciji ovog događaja,  zainteresovano slušali izlaganja.

U pauzama za kafu i ručak, u vedroj, razgovornoj košnici, obradovale su nas pohvale iskusnih i uglednih učesnika mnogih nacionalnih i međunarodnih naučnih konferencija, na račun organizacije i kvaliteta našeg skupa. To nam udvostručuje motivaciju, a predstavlja i lepu obavezu da narednih godina budemo na visini stečenih očekivanja naših kolega iz zemlje, regiona i inostranstva.

Radujemo se sledećem ALOPS-u, nastavku plodne saradnje i prijatnog druženja sa kolegama.