Rado smo se odazvali na poziv direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Prim. dr sci med. Igora Simanića i zamenika direktora za medicinske poslove Dr Igora Popovića da prisustvujemo kao gosti na slavi Specijalne bolnice. U ime Visoke škole socijalnog rada, proslavi je prisustvovao Doc. dr Veselin Medenica.

Uspostavljeni su brojni kontakti sa predstavnicima drugih zdravstvenih ustanovama i kolegama iz oblasti radne terapije i specijalne edukacije i rehabilitacije. Zahvaljujemo na pozivu i nadamo se uspostavljanju dobre buduće saradnje.