U prihvatnim centrima koji se nalaze u Bujanovcu, Vranju i Bosilegradu postavili smo panele. Na ovaj način sva nova deca i migranti koji se nađu u kampu moći će da vide šta sve može da se poseti u mestu u kome se nalaze.

Pod pokroviteljstvom Internacionalne organzacije za migracije (IOM) i Švajcarske Konfederacije , a u okviru Programa ‘’Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji’’, Centar za drustvene integracije iz Vranja u saradnji sa Visokom školom socijalnog rada iz Beograda realizuje Projekat „Mi i oni smo zajedno“, na teritoriji Pčinjskog okruga.