Sanja Đurđević

(Socijalna psihologija, Asocijalno i delikventno ponašanje, Psihoterapija i  savetovanje – )

29.01 i 30.01.2019. u 10:00 časova

Ivana Ristić – 29.01.2019. u 10:00 časova (Svi ispiti)

Petar Nastasić

(Savremeni modeli u radu sa pojedincem i porodicom – 21.01.2019. u 12:00 časova)

(Problemi droge i zavisnosti – 21.01.2019. u 12:00 časova)

(Ekosistemski pristup u socijalnom radu – 22.01.2019. u 12:00 časova)

(Komunikacije u grupi – 22.01.2019. u 12:00 časova)

(Supervizija u socijalnom radu – 24.01.2019. u 12:00 časova)

Dragana Dinić

(Osnovi gerontologije – 28.01.2019. u 11:00 časova)

Ivana Milosavljević-Đukić

(Socijalni rad sa decom i mladima – 23.01.2019. u 10:00 časova)

(Univerzalna ljudska i dečija prava – 25.01.2019. u 14:00 časova)

Nataša Ljubomirović

21.01.2019. u 14:30 časova

23.01.2019. u 13:00 časova

Vera Ošmjanski

(Engleski jezik; svi – 21.01.2019. u 13:00 časova)

(Osnovi lingvistike i fonetika – 28.01.2019. u 13:00 časova)

Milica Bošković

(Diskriminacija – 23.01.2019. u 10:00 časova)

(Etika na masteru – 30.01.2019. u 10:00 časova)

Mila Bunijevac

(Poremećaj govora i jezika kod osoba sa ometenošću – 23.01.2019. u 10:00 časova)

 (Neurorazvojni jezički poremećaji – 23.01.2019. u 11:00 časova)

Tatjana Milivojević

(Osnovi psihologije ličnosti – 28.01.2019. u 09:00 časova)

(Osnovi interpersonalnih veština – 29.01.2019. u 13:00 časova)

Saša Stepanović

(Pedagoška psihologija – 28.01.2019.u 16:30 časova)

Milorad Đurić – 30.01.2019. u 10:00 časova (svi ispiti)

Dragan Čauševac – 24.01. i 31.01.2019. u 12:00 časova

Vesna Dukanac

Opšta psihopatologija – 24.01. u 11:00 časova

Prevencija – 24.01. u 13:00 časova

Diferencijalni ispiti – 23.01.2019. u 13:00 časova

Milan Miljević / Mina Simatković

28.01.2019. u 11:00 časova

29.01.2019. u 12:00 časova

Mile Draganović

Socijalni rad u humanitarnim organizacijama – 22.01.2019. u 15:00 časova
                                                                                 – 12.02.2019. u 15.00 časova

Uglješa Janković – 31.01.2019. u 10:00 časova (svi ispiti)

Ana Grbić – 23.01.2019. u 10:00 časova i 13.02.2019. u 10:00 časova (svi ispiti)

Milisav Čutović – 24.01.2019. u 09:00 (svi ispiti)

Veselin Medenica – 23.01.2019. u 13:00 časova (svi ispiti)

               Master – 26.01 u 12:00 i 06.02 u 13:00 (svi ispiti)

Neda Milošević – 23.01. u 14:00 časova (svi ispiti)  06.02. i 13.02. u 14:00 časova (svi ispiti)

Ljiljana Manić -28.01.2019. u 10:00 časova (svi ispiti)

Milenko Čurović – 28.01.2019. u 13:00 časova (svi ispiti)