Raspored ispita – Januarski rok 2019.

Sanja Đurđević (Socijalna psihologija, Asocijalno i delikventno ponašanje, Psihoterapija i  savetovanje – ) 29.01 i 30.01.2019. u 10:00 časova Ivana Ristić – 29.01.2019. u 10:00 časova (Svi ispiti) Petar Nastasić (Savremeni modeli u radu sa...