Dragi budući studenti obaveštavamo Vas da će se prijemni

ispit u predupisnom roku održati 27.05.2022. u 11:00 za sve

smerove u prostorijama fakulteta  Terazije 34 – Beograd.

 

Prijem dokumentacije za smerove:

 

Socijalni rad i Psihologijavršiće se od 9:30 do 10:00 istog dana

Logopedija i Okupaciona terapija10:00 – 10:30 istog dana

(svedočanstva i diploma srednje škole ili potvrda da su đaci četvrte godine

srednje skole, izvod iz matične knjige rođenih i dve fotografije).

Na prijemni poneti ličnu kartu i motivaciono pismo.

Za smer Logopedija – potrebna je logopedska potvrda.

Poštovani studenti četvrte godine,

Visoka škola socijalnog rada organizuje apsolventsko veče za studente četvrte godine svih smerova 15.6.2022. godine u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

Cena paketa 5300 rsd koja obuhvata:

– Koktel dobrodošlice.

– Svečanu večeru – švedski sto.

– Neograničeno konzumiranje alkoholnog i bezalkoholnog pića tokom večeri.

Muzički program:

– Band

– DJ

Ostale usluge:

– svečana sala sa profesionalnim ozvučenjem i kompletnom rasvetom – profesionalno obezbeđenje – fotograf (fotografije nisu uračunate u cenu) – u cenu je uračunat PDV

Vreme trajanja: od 21 do 04h (Satnica se može korigovati ukoliko budu postojala neka vremenska ograničenja usled Covid-19 epidemije).

Način plaćanja:

– I rata 2.700,00 din do 10.05.2022. god, – II rata 2.600,00 din do 05.06.2022. god.

Prijava se vrši online putem linka:

https://go2travelling.net/apsolventsko-vece-visoke-skole-socijalnog-rada/

UPIS 2022/23.

NASTAVAK STUDIJA

KUTAK ZA RODITELJE

KONTINUIRANA EDUKACIJA

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 • Akademski naziv: Diplomirani psiholog
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani socijalni radnik
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani logoped
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani terapeut
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

Master akademske Studije

 • Akademski naziv: Master socijalni radnik
 • Dužina trajanja studija: 1 godina / 2 semestara
 • Obim studija: 60 ESPB

 • Akademski naziv: Master logoped
 • Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra
 • Obim studija: 60 ESPB

 • Akademski naziv: Master terapeut
 • Dužina trajanja studija: 1 godina / 2 semestara
 • Obim studija: 60 ESPB

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Studijski programi:

 • SOCIJALNI RAD traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani socijalni radnik. Po završetku studija, student je osposoblјen da obavlјa poslove iz oblasti socijalnog rada. Upisna kvota: 40 studenata.
 • LOGOPEDIJA traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani logoped. Po završetku studija, student je osposoblјen da obavlјa poslove iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 50 studenata.
 • OKUPACIONA TERAPIJA traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani terapeut. Po završetku studija, studentje osposoblјen da obavlјa poslove iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 30 studenata
 • PSIHOLOGIJA koji traje četiri godine (osam semestara), gde studenti ostvaruju 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani psiholog.

Upisna kvota: 50 studenata.

Uslovi upisa:

Pravo prijave na konkurs za upis prve godine imaju kandidati koji imaju prethodno završeno srednje četvorogodišnje obrazovanje. Studenti koji ispunjavaju prethodni uslov prilažu komisiji motivaciono pismo  koje se ocenjuje radi rangiranja i polažu test.

Redosled – rangiranje kandidata utvrđivaće se na osnovu uspeha iz prethodnog školovanja, ocene motivacionog pisma i rezultata postignutog na testu opšte informisanosti

Školarina i troškovi studiranja OAS Socijalni rad i Okupaciona terapija za školsku godinu iznosi 1.650 eura.

Školarina i troškovi studiranja OAS Logopedija za školsku godinu iznosi 1.800 eura.

Školarina i troškovi studiranja OAS Psihologija za školsku godinu iznosi 2.200 eura.

Školarina i troškovi studiranja izraženi u evrima plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Prijave, sa dokumentacijom će se primati  od 13.06 do 24.06.2022. godine, od 10:00 do 14:00 časova i od 01.07 do 06.07.2022.godine.

Polaganje prijemnog ispita biće organizovano u dva termina:

27.06.2022. godine u 11 časova za smerove Logopedija i Okupaciona terapija, a u 13:00 časova za smerove Socijalni rad i Psihologija. 

07.07.2022. godine u 11 časova za smerove Logopedija i Okupaciona terapija, a u 13:00 časova za smerove Socijalni rad i Psihologija.

Rang lista  biće objavlјena 11.07.2022. godine.

 Rok za žalbu je dva dana od dana objavlјivanja rang liste kandidata.

 Upis studenata vršiće se 13. i 14.07.2022. godine                           

Kandidati prilikom prijavlјivanja na konkurs podnose Studentskoj službi, originalna dokumenta ili overene kopije sledećih dokumenata:

 • Svedočanstvo za sve razrede (prethodno završene škole),
 • Diploma o stečenom srednjem obrazovanju,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 RSD
 • Prijavni list /dobija se u Studentskoj službi /.
 • Studenti koji konkurišu za smer Logopedija na prijemni ispit moraju doneti i overenu logopedsku potvrdu.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita. Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele testa utvrđuje se identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati test.

Najnovije vesti

Međunarodni naučni skup “ALOPS22” 1. i 2. decembra 2022. godine u Beogradu

Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, u saradnji sa Komorom socijalne zaštite, organizuje peti po redu Međunarodni naučni skup ALOPS22 sa temom "POGLED U BUDUĆNOST: HUMANISTIČKE NAUKE I PRAKSA" iz oblasti logopedije, okupacione terapije, psihologije i socijalnog...

Profesori Emina Borjanić Bolić i Veselin Medenica održali predavanja na Filozofskom fakultetu u Skoplju

Naši profesori Emina Borjanic Bolic i Veselin Medenica bili su gosti na Filozofskom fakultetu u Skoplju u okviru Erasmus projekata mobilnosti nastavnog osoblja (KA1 akcija pod pokroviteljstvom EU). Tokom perioda mobilnosti ostvarili su izvanrednu saradnju sa kolegama...

USko smo specijalizovani u oblasti socijalnog rada, psihologije, okupacione terapije i logopedije

šta to visoku školu socijalnog rada ističe?

U središtu naše misije je student, kao budući stručnjak i neophodan član društva.

N

Usaglašenost studijskih programa sa aktuelnim i budućim potrebama u društvu.

Smatramo da visoko obrazovanje treba da funkcioniše kao spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva, na drugoj.

Stoga, Visoka Škola Socijalnog Rada razvija sopstvene nastavne programe, posebno se orijentišući ka povećanju mogućnosti zapošljavanja svojih diplomiranih studenata.

N

Lokacija, prostor i oprema

Iako ne treba suditi knjizi po koricama, Visoka Škola Socijalnog Rada svojom lokacijom i prostorom baca senku na većinu ustanova ovog tipa. Smeštena je u samom srcu Beograda, u čuvenoj Kući Alekse Krsmanovića sagrađenoj još 1885. u stilu akademizma. Zbog svojih izuzetnih kulturno – istorijskih i arhitektonsko – urbanističkih vrednosti proglašena je Spomenikom kulture od velikog značaja.

Savremena didaktička sredstva su atraktivna studentima, dok informaciono-komunikaciona mreža omogućuje brzi pristup bazama podataka, knjigama i dokumenatima sa ciljem da se pojednostave, olakšaju i ubrzaju procedure, i administracija čime rad Studentske službe u potpunosti prati savremene trendove. 

N

Sticanje iskustva još u toku studija

Insistiramo na sticanju što kvalitetnijeg praktičnog iskustva još u toku studija. Naš koncept praktične nastave studentima obezbeđuje neposredni uvid ali i praktično delanje, pri kojem student primenjuje stečeno znanje. Instruktivnost u praktičnoj nastavi podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u rad. Tako,

Svršeni studenti Visoke Škole Socijalnog Rada sem diplome, sa sobom nose i iskustvo na kojem posladavci sve više insistiraju.

N

Posebnu pažnju posvećujemo nastavnom procesu i stvaranju SARADNIČKOG odnosa između studenata i profesora

Savremenim konceptom nastave koji se zasniva na saradničkom odnosu studenata i profesora, Visoku Školu Socijalnog Rada odlikuje kreativni, akademski i podsticajni ambijent čime se osigurava razvoj profesionalnih i ličnih lidersih veština i vrednosti. Ovim,

Visoka Škola Socijalnog Rada svojim diplomcima otvara sva vrata za zaposlenje ali i dalje usavršavanje – profesionalno, intelektualno i lično.

U svakom trenutku nas možete kontaktirati

4 + 8 =