Umeće javnog nastupa

Umeće javnog nastupa

CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

Trening: UMEĆE JAVNOG NASTUPA

Organizator i edukator: Doc.Dr Sanja Đurđević

Cilj: Pobediti nelagodnost pri javnom nastupu, što je preduslov za uspešnu prezentaciju ili učešće u grupnom ili javnom događaju.

Program: sadrži uvodno teorijski i praktični deo obuke

Profil učesnika: Studenti, učenici srednjih škola, osobe koje imaju tremu zbog javnog nastupa, osobe koje se pripremaju za novi posao koji podrazumeva javni nastup i drugi zainteresovani pojedinci.

Trajanje: A) Trening sa dva modula – trajanje dva dana (po 4 sata dnevno)
B) Trening sa jednim modulom – trajanje jedan dan (u trajanju od 4 sata)
Kotizacija: Za Trening A) – 6.000,00 din, za Trening B) 3.000 din (cena po jednom
učesniku)
Broj učesnika: minimum 8, maksimum 16

Učesnicu, po završenom treningu, dobijaju sertifikat Centra za kontinuiranu edukaciju