Vesti i aktivnosti

Srećni praznici!

Svim studentima, kolegama, saradnicima i prijateljima želimo srećne novogodišnje praznike, uz želju da i u narednoj godini imaju puno uspeha u životu i radu.

Formirana mreža za inkluziju Roma

Nа оsnоvu iniciјаtivе Grаdа Šаpcа, Еkumеnskе humаnitаrnе оrgаnizаciје iz Nоvоg Sаdа i Visоkе škоlе sоciјаlnоg rаdа iz Bеоgrаdа i 22 prеdstаvnikа/cе rаzličitih insituciја i оrgаnizаciја civilnоg društvа kојi dirеktnо i indirеkrnо rаdе sа Rоmimа, u srеdu, 11. dеcеmbrа...

Profesorka Neda Milošević održala predavanje na temu prevencije disleksije na Međunarodnoj konferenciji “Iskoraci u tretmanu govorno-jezičkih poremecaja”.

Održana je međunarodna konferencija "Specifične metode, tehnike i postupci u tretmanu govorno jezičkih poremećaja" Konferencija je zabeležila visoku posećenost. Prisutno je bilo 255 učesnika iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije. Među njima i 6 predavača. Tokom...

Visoka škola socijalnog rada na sajmu knjiga

Visoka škola socijalnog rada je i ove godine izložila svoja izdanja na Sajmu knjiga u Beogradu. Zbornik radova sa naučnog skupa „Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova“, prva dva broja naučnog časopisa „Paradigma“, knjige...