Sveukupna povezanost savremenog sveta, lišena odgovarajuće političke infrastrukture, neprekidno proizvodi nove izazove. Obrasci delovanja počinju da se menjaju brže nego što je neophodno da se konsoliduju i rutinizuju. U takvom, fluidnom svetu oslanjanje na iskustvo iz prošlosti izgubilo je svaku kredibilnost. Sve ovo je stvorilo utisak ozbiljne inkoherentnosti društvenog realiteta i utisak dramatične socijalne nepredvidljivosti, otvarajući, istovremeno, prostor za (re)konceptualizaciju ukupne socijalne politike.

To se posebno odnosi na Srbiju. Deleći sudbinu drugih post-socijalističkih država, Srbija se krajem dvadesetog i početkom dvadeset i prvog veka suočila sa dvostrukim izazovom: s jedne strane, sa sopstvenom tranzicijom, sa redukcijom državnih kapaciteta i povišenim stepenom socijalne ugroženosti stanovništva, i s druge strane, sa neizbežnim globalnim tendencijama i procesima (ekonomske krize, migranti, geo-politički konflikti, i dr.).

Zbog toga je, kao glavni cilj Tematskog zbornika međunarodnog značaja Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova, u fokus stavljeno istraživanje veze između strukturnih promena društva u tranziciji, narastajućeg globalnog, “fluidnog” društva i nove socijalne pozicije pojedinca. Traženje ovih odgovora, pored naučne, ima svakako i eksplicitnu društvenu relevantnost, jer to i nije pitanje izbora, već jednostavno – imperativ budućnosti.

Zbornik je izdat u saradnji Visoke škole socijalnog rada iz Beograda i Krimskog federalnog univerziteta iz Sinferopolja i sadrži 36 originalnih naučnih radova autora iz Srbije, Mađarske, Češke, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Rusije i Slovačke, koji su, iz različitih istraživačkih perspektiva, pružili moguće odgovore na brojna pitanja vezana za prošlost, sadašnjost i budućnost socijalne politike u Srbiji.

Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova