Da li fizičke aktivnosti utiču na razvoj ličnosti?

Da li fizičke aktivnosti utiču na razvoj ličnosti?

Generalna skupština UNESKO (Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu), je 1978. godine donela Međunarodnu povelju o fizičkom obrazovanju i sportu. Donoseći ovu Povelju, Generalna kupština je u preambuli istakla uverenje da je jedan od osnovnih...