Prekomerna empatija i empatijsko sagorevanje

Prekomerna empatija i empatijsko sagorevanje

Empatija je, po opštem mišljenju, pozitivna, korisna i poželjna sposobnost, te bi se moglo zaključiti da je nikad nije dosta. Međutim, kao i u svemu drugom u životu, preterivanje nije dobro – ideal je ravnoteža. Do preterivanja u empatiji dolazi kada ne uspevamo...