Projekat “Ključ za inkluziju”

UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluz

UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluz

Spot je nastao u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese - UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“ koji realizuje Grad Šabac i partneri Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola...

opširnije
UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju) 2

UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju) 2

Spot je nastao u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese - UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“ koji realizuje Grad Šabac i partneri Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola...

opširnije
Peta obuka o identitetu u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese – UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“

Peta obuka o identitetu u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese – UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“

Peta obuka o identitetu, u okviru modula o prepoznavanju diskriminacije usmerene ka romskoj zajednici u Srbiji ?? i institucionalnim mehanizmima zaštite od diskriminacije, održana je za volontere ‘’Pokretnog vrtića’’ i ‘’Pokretne školice’’ koji će pružati aktivnu...

opširnije
Grad Šabac i partneri Ekumenska humanitarna organizacija i Visoka škola socijalnog rada sprovode projekat ‘’Jačanje kapaciteta lokalnih i romskih zajednica na teritoriji Šapca”

Grad Šabac i partneri Ekumenska humanitarna organizacija i Visoka škola socijalnog rada sprovode projekat ‘’Jačanje kapaciteta lokalnih i romskih zajednica na teritoriji Šapca”

Grad Šabac i partneri Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda sprovode projekat ‘’Jačanje kapaciteta lokalnih i romskih zajednica na teritoriji Šapca za inkluzivne procese -UКLJUČIMO SE (Кljuč za inkluziju)’’ koji se...

opširnije
Formirana mreža za inkluziju Roma

Formirana mreža za inkluziju Roma

Nа оsnоvu iniciјаtivе Grаdа Šаpcа, Еkumеnskе humаnitаrnе оrgаnizаciје iz Nоvоg Sаdа i Visоkе škоlе sоciјаlnоg rаdа iz Bеоgrаdа i 22 prеdstаvnikа/cе rаzličitih insituciја i оrgаnizаciја civilnоg društvа kојi dirеktnо i indirеkrnо rаdе sа Rоmimа, u srеdu, 11. dеcеmbrа...

opširnije