PROGRAMSKI ODBOR:

Prof. dr Vladimir Ilić, direktor Visoke škole socijalnog rada, Beograd, predsednik programskog odbora Konferencije

Doc. dr Sanja Đurđević, pomoćnik direktora Visoke škole socijalnog rada, Beograd, zamenik predsednika programskog odbora Konferencije

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku, Vlada Republike Srbije

MA Sandra Perić, direktor Komore socijalne zaštite, Beograd, Srbija

Akademik prof. dr Jovan Bukelić (Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva i Kraljevska srpska akademija nauka i umetnosti), Srbija

Akademik prof. dr Nenad Arsović (Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Dr sci Brankica Đurišić, savetnik za stručno usavršavanje i razvojno planiranje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada Republike Srbije

Prof. PhD Galit Ben, The School of Society and Government, Israel

Prof. PhD Marko Vidak, Universitè de Bretagne Occidentale, Paris area, France

Prof. PhD Berrine Baydik, University Ankara, Turkey

Dr sci Sanja Balalić, prof. Senior lecturer, Academy of Social Studies, Hanze University of Applied Social Studies, the Netherlands

Prof. dr Mladen Hedjever, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Prof. dr Zoran Zoričić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, Direktor Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti Republike Hrvatske

Doc. dr Katarina Pavičić Dokoza, Hrvatski studij, odsek za psihologiju, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Prof. dr sc Harun Hodžić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Doc. dr sc Adnan Mujezinović, Medicinski fakultet,Univerzitet u Zenci, Bosna i Hercegovina

Doc. dr Jusuf Nuković, Farmaceutsko-zdravstveni fakultet, Internacionalni Univerzitet u Travniku, Bosna i Hercegovina

Prim. dr Goran Čerkez, Federalno Ministarstvo zdravlja, Bosna i Hercegovine

Prof. dr Uglješa Janković, Fakultet političkih nauka Univerzitet Crne Gore

Prof. dr Jasna Veljković, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Prof. dr Saša Dubljanin, Filozofski fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Prof. dr Jasmina Kovačević, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Prof. dr Milan Miljević; Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. dr Petar Nastasić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. dr Ljiljana Manić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. dr Milisav Čutović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. dr Milica Bošković, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. dr Dragana Dinić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. dr Tatjana Milivojević, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Vesna Dukanac, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

dr Neda Milošević, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Dragan Čauševac, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Milorad Đurić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Milenko Čurović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Nataša Ljubomirović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Ivana Milosavljević Đukić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Ivana Ristić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Veselin Medenica, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Saša Stepanović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Ana Grbić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Mile Draganović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Emina Borjanić Bolić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Biljana Brkić, nastavnik veština, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd, Srbija

SEKRETAR PROGRAMSKOG ODBORA:

Una Kostadinović Dišović