PROF. DR TATJANA MILIVOJEVIĆ

      

PROF. DR TATJANA MILIVOJEVIĆ

KATEDRA: LOGOPEDIJA

E-MAIL: TATJANA.MILIVOJEVIC@ASP.EDU.RS

PROFESIONALNA KARIJERA

 • od 2018 –profesor Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • 2010 – 2018 – profesor na Fakultetu za kulturu i medije, Megatrend univerziteta
 • 2006 – 2010. – profesor na Fakultetu za preduzetnički biznis, Univerzitet Union
 • 1992-2006 – živela i radila u Francuskoj kao predavač, prevodilac, psihoterapeut i edukator

OBRAZOVANJE

 • 1997.godina doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta Nica Sofija-Antipolis (Francuska)  (tema: Religiozna filozofija Lava Šestova)
 • 1993.godina magistarski rad na Filozofskom fakultetu Univerziteta Nica Sofija-Antipolis (Francuska) (tema: Ontologija i intersubjektivnost kod Gabrijel Marsela)
 • 1986.godina diplomirala na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, odsek/katedra Filozofija

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Navedene pod “Profesionalna karijera”. Sada radi kao profesor Visoke škole socijalnog rada i kao TA psihoterapeut.

 NAUČNA INTERESOVANJA

 • Filozofija, etika, antropologija, psihologija, psihoterapija

 KURSEVI

 • Osnove psihologije ličnosti
 • Osnove interpersonalnih veština
 • Razvojna psihologija

OSTALO

 • Transakcioni analitičar – psihoterapeut
 • Predavač i vođa radionica u okviru projekta Zajedno – škola za brak, organizacije Mati, pod pokroviteljstvom Visoke škole socijalnog rada
 • Urednik edicije Libertas u izd. kući Filip Višnjić

REFERENCE

 1. Tatjana Milivojević (2018). Vladanje sobom: nužni uslov razvoja ličnosti, kvalitetne komunikacije i dobrih međuljudskih odnosa, Komunikacija i kultura online, godina 9, broj 9, str.174-205, FOKUS – Forum za interkulturnu komunikaciju, Beograd.
 2. Tatjana Milivojević, Nataša Simeunović Bajić, Ljiljana Manić LJ. (2017). Koliko su stariji ljudi sami i usamljeni: uvod u kratka istraživanja i promišljanja. Gerontologija, broj 1/2017, godina 44, str. 29-49, Gerontološko društvo Srbije, Beograd
 3. Tatjana Milivojević, T. (2016). Starost u krivom ogledalu: (pogled na) svet koji obesmišljava celovitost trajanja kroz životne dobi, Javnost, stariji ljudi i mediji, Fakultet za kulturu i medije, Univerzitet „DŽon Nezbit“ i Gerontološko društvo Srbije, Beograd
 4. Tatjana Milivojević (2015). Inflacija upotrebe reči empatija i emocionalizacija etike Komunikacija i kultura online,  godina VI, broj 6, str. 277-306, FOKUS – Forum za interkulturnu komunikaciju, Beograd
 5. Tatjana Milivojević, T. (2014). Ključni faktori lekovite interpersonalne komunikacije: psihoterapeutski model, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije,  br. 6, str. 155-176, Megatrend univerzitet, Beograd