PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

od strane | feb 24, 2021

POŠTOVANE KOLEGE,

SMIRIVANJEM EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE, KOMORA SOCIJALNE ZAŠTITE SRBIJE NASTAVIĆE DA SPROVODI I ORGANIZUJE ISPIT ZA LICENCU U SKLADU SA ODREDBAMA PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I ISPITU ZA LICENCU  ( “ Sl.glasnik RS” br. 84/2016).

KAKO BISTE SPREMNO DOČEKALI ISPIT I USPEŠNO GA POLOŽILI VISOKA ŠKOLA SOCIJALNOG RADA ORGANIZUJE PRIPREMNU NASTAVU.

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU  POČINJE 13.02.2021. SVI ZAINTERESOVANI MOGU DA SE PRIJAVE DO 12.02.2021.

kontakt osoba : Ljubica Čurović 065 9579105

Dodatna obaveštenja o načinu realizacije obuke nalaze se na sajtu: www.asp.edu.rs 

Pripremna nastava 2021. godine

 

Iskustvo polaznice pripremne nastave koja je položila ispit