PRIPREME ZA RAZGOVOR ZA POSAO NA ENGLESKOM JEZIKU

CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

Trening: Priprema za razgovor na posao na engleskom jeziku

Organizator i edukator : Doc.dr Vera Ošmjanski

Program se sadrži iz vežbi konverzacije i elementarnog teorijskog dela.

Cilj: Savladati osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku za razgovor za posao.

Profil: Studenti i svi drugi zainteresovani pojedinci.

Trajanje: Jedan dan – 4 sata

Kotizacija: 3000 (cena po 1 učesniku)

Broj učesnika: minimum 4, maksimum 8

Učesnici, po realizovnom treningu, dobijaju Sertifikat Centra za kontinuiranu edukaciju