Priprema za pisanje seminarskih, diplomskih i master radova

CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

Trening: Priprema za pisanje seminarskih, diplomskih i master radova

Organizator i edukator : Doc.dr Vera Ošmjanski
Program se sadrži iz kratkog teorijskog dela i praktične razrade koncepta pisanja seminarskih, diplomskih i master radova

Profil: studenti

Trajanje: 4 sata

Kotizacija: 3.000,00 (cena po 1 učesniku)

Broj učesnika: minimum 6, maksimum 15

Učesnici, po realizovnom treningu, dobijaju Sertifikat Centra za kontinuiranu edukaciju