Da bi se prijavio za upis 1- godine osnovnih akademskih studija potrebno je da:

1. Popuniš formular sa desne strane

2. Izvršiš uplatu naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5000RSD na račun broj 205-249156-05.  Primalac: Visoka škola socijalnog rada, Terazije 34, Beograd, Srbija; Svrha uplate: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

3. Doneseš u školu dokumenta –

– Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole,
– Diplomu o stečenom srednjem obrazovanju,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 RSD
– Prijavni list /dobija se u Studentskoj službi /.
– Studenti koji konkurišu za smer Logopedija na prijemni ispit moraju doneti i overenu logopedsku potvrdu