Prijava za kratki program:

KOGNITIVNA REHABILITACIONA TERAPIJA

COGNITIVE REHABILITATION THERAPY

Popunite formular

Nakon što popunite formular na mail ćete dobiti sve potrebne informacije vezano za upis programa.