Prijava za kratki program:

PROCENA I TRETMAN AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA

Popunite formular

Nakon što popunite formular na mail ćete dobiti sve potrebne informacije vezano za upis programa.