Prijava za kratki program:

Negovatelj za stara i bolesna lica

Popunite formular

Nakon što popunite formular na mail ćete dobiti sve potrebne informacije vezano za upis programa.