Prijava za kratki program:

Savetovanje za bolesti zavisnosti

Popunite formular

Nakon što popunite formular na mail ćete dobiti sve potrebne informacije vezano za upis programa.