Preživeti porodicu

CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

Trening: PREŽIVETI PORODICU

Organizator i edukator: Doc. Dr Sanja Đurđević

Cilj trening: Unapređenje uvida u lični i porodični identitet, razumevanje i prihvatanje različitih porodičnih vrednosti

Program: sadrži teorijski i praktični, iskustveni deo

Profil učesnika: studenti i svi drugi zainteresovani pojedinci

Trajanje: 3 sata

Kotizacija: 3.000,00 RSD (cena po učesniku)

Broj učesnika: minimum 6, maksimum 18

Učesnici, po realizovnom treningu, dobijaju Sertifikat Centra za kontinuiranu edukaciju.