Časopis “Paradigma”

Koncepcija

Paradigma je interdisciplinarni naučni časopis, pokrenut 2018. godine, koji objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti socijalne politike, specijalne edukacije i rehabilitacije. Misija časopisa je da postane zajednička platforma za bolji protok ideja, dostignuća i znanja u ovim naučnim oblastima. Časopis će snažno promovisati vrednosti i dostignuća naučnog rada i saradnje među akterima naučne i obrazovne javnosti u nacionalnom, regionalnom i međunarodnom kontekstu.

U okviru ovako definisane misije, posebnu pažnju ćemo usmeriti na sledeće ciljeve: sistematsko praćenje, proučavanje i naučno tumačenje pojava, procesa i tendencija na unutrašnjem i međunarodnom planu od značaja za socijalnu politiku, specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; jačanje svesti u naučnoj, stručnoj i široj javnosti o najvažnijim socijalnim problemima uz podsticanje aktivnosti i saradnje u cilju njihovog rešavanja; razvijanje naučne i stručne osnove za formulisanje nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija i programa socijalne politike; unapređenje sistema obrazovanja i promovisanje savremenih teorijskih i praktičnih iskustava u oblasti socijalnog rada, specijalne edukacije i rehabilitacije; razvijanje i promovisanje ideja pravedne socijalne politike u obezbeđivanju socijalne sigurnosti ugroženih građana i principa društvene solidarnosti.

Časopis će izlaziti u novembru, i štampaće se u 300 primeraka na srpskom jeziku.

Pretplata

Pretplatom na časopis Paradigma pomažete da naš časopis izlazi i redovno objavljuje radove autora. Pretplata i donacije su jedini izvori finansiranja časopisa.

Godišnja pretplata za dva broja časopisa iznosi 1.000,00 dinara + troškovi poštarine za svako slanje časopisa.

Cena za inostranstvo je ista, s tim da su troškovi poštarine promenjuju u zavisnosti od odredišta primaoca.

Procedura pretplate za pravna i fizička lica je ista.

Pretplatu možete izvršiti popunjavanjem priloženog elektronskog obrasca posle čega ćemo Vam izdati profakturu za uplatu novca na naš tekući račun.

Unesite na koliko primeraka se pretplaćujete. Jedan primerak podrazumeva dva broja godišnje.