Organizacija slobodnog vremena

od strane | apr 24, 2021

Naučno-popularno, analitički, sveobuhvatno i jasno, Prof. dr Saša Stepanović u svojoj novoj knjizi govori o onome o čemu ne razmišljamo skoro nikada, a čije resurse trošimo, intuitivno i stihijski, svakodnevno. Organizacija slobodnog vremena nije samo stručna literatura, priručnik, jer daleko prevazilazi ove okvire, te ima visoku upotrebnu vrednost i u svakodnevnom životu.
 
Zašto slobodno vreme, kao sastavni deo svakodnevice, smišljeno kreirati? Zašto organizovano trošiti slobodno vreme, iako je slobodno? Čemu određivanje, planiranje i preciziranje aktivnosti koje čoveka obogaćuju, ispunjavaju i čine ga srećnim?
 
Koje su blagodeti promišljenog trošenja slobodnog vremena? Kako stručno ukazati na najčešće vidove društveno-pozitivnog i društveno-negativnog slobodnog vremena deci, đacima, studentima, stručnjacima, pacijentima, terapeutima?
Koji su rizici loše organizacije i provođenja slobodnog vremena? Ko se sve u naučnom svetu bavio ovim fenomenom sa različitih aspekata? Može li nam slobodno vreme omogućiti napredovanje u učenju, poslu ili hobiju?
Ako je čovek i posle provedenog slobodnog vremena umoran, iscrpljen, nezadovoljan, ako ne oseća zadovoljstvo i ispunjenost, kako pronaći uzroke i rešiti problem?
 
Ova knjiga daje praktične, argumentovane odgovore na ova i mnoga druga pitanja. Prema rečima autora:
„…Stimulisanje pozitivnog raspoloženja i očekivanja, čini da se osećamo bolje, pomaže da živimo duži i zdraviji život. Bavljenje aktivnostima u slobodnom vremenu koje podržavaju optimizam i pozitivna osećanja činiće i stepen samopotvrđivanja većim… Efektivno ispunjavanje slobodnog vremena pozitivno utiče na sticanje, veština, znanja, samim tim igra značajnu ulogu u kreiranju kvaliteta života.“
 
Za slobodno vreme, morate naći slobodno vreme, to je imperativ savremenog doba.