Pomoći ćemo vam da nastavite tamo gde ste stali i pružićemo Vam svu moguću podršku da zakoračite u svet ličnog usavršavanja, kroz savremenu i interaktivnu nastavu..
Nastavite studije i postanete diplomirani psiholog, logoped, okupacioni terapeut, socijalni radnik, vaspitač ili učitelj.

Prvi korak je da popunite formular ispod kako bi dobili više informacija o upisu, nastavku studija ili prelasku sa drugih visokoškolskih ustanova. U najkraćem mogućem roku dobićete sve potrebne informacije.