Mobilnost

od strane | mar 20, 2018

REZULTATI KONKURSA OBJAVLJENOG 15.09.2021. ZA UČEŠĆE NA PROJEKTIMA MOBILNOSTI

Na konkurs objavljen dana 15.09.2021. za učešće na projektima 

2019-1-RS01-KA103-000688
2020-1-RS01-KA103-065034

Javila su se dva kandidata iz reda predavača: Borjanić Bolić Emina i Medenica Veselin. Na sastanku održanom dana 20.12.2021. utvrđeno je činjenično stanje, da oba kandidata ispunjavaju uslove konkursa uvidom u biografije. Kako je bilo samo dva prijavljena kandidata, doneta je odluka da Emina Bojanić Bolić učestvuje na projektu 2019-1-RS01-KA103-000688, a Medenica Veselin na projektu 2020-1-RS01-KA103-065034. Shodno navedenom, preduzeti su koraci ka potpisivanju Interinstitucionalnih ugovora i ugovora sa učesnicima.

KONKURS ZA MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA

Dana 15.9.2021. Centar za međunarodnu saradnju raspisuje konkur za mobilnost nastavnog osoblja po projektima:

2019-1-RS01-KA103-000688
2020-1-RS01-KA103-065034

Molimo zaintersovane nastavnike da najkasnije do 15.12.2021. pošalju sledeću dokumentaciju:

1. Akademsku biogradiju, koja sadrži podatke o učešću na projektima.

na email veselin.medenica@asp.edu.rs najkasnije do 15.12.2021.

Prednost će imati kandidati koji ranije nisu učestvovali na projektima mobilnosti, kojima je učešće na projektu nedostajući uslov za izbor u naredno predavačko zvanje.

Odabir kandidata vrši se u dve faze:

1. U prvoj fazi Centar za međunarodnu saradnju organizuje sastanak na kome se kandidati sa predstavnikom centra dogovaraju o tome ko će učestvovati u projektu. Ukoliko se postigne dogovor, Centar donosi rešenje o odlaskukandidata na mobilnost, uz pisanu saglasnost svih prijavljenih.

2. Ukoliko se ne postigne dogovor na sastanku, Centar za međunarodnu saradnju formira tročlanu komisiju koja na osnovu kvaliteta biografije odabira kandidate za učešće na projektu. Crnar za međunarodnu saradnju donosi rešenje na osnovu izveštaja komisije o tome ko učestvuje na projektu i obaveštava kandidate.

MOBILNOST

studenata, nastavnog i administrativnog osoblja

 

  • ostvarivanje dela studijskog programa (jedan ili više semestra) na inostranoj visokoj školi Ili fakultetu u toku osnovnih i master studija
  • sticanje zajedničke diplome – joint degree
  • rad na zajedničkom projektu
  • unapređenje nastave kroz razmenu iskustva i dobre prakse
  • držanje predavanja
  • unapređenje saradnje