MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP:

„Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS19“

Beograd, 28. i 29. novembar 2019. godine

 

Vršeći svoju misiju u oblasti obrazovanja i nauke, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu i ove godine organizuje međunarodni naučni skup iz oblasti logopedije, okupacione terapije i socijalnog rada.  Ovaj naučni skup predstavlja svojevrsno spajanje lepeze nauka i naučnih disciplina, kao i povezivanje teorije  i prakse.

Bilo bi nam izuzetno zadovoljstvo da svojim referatom i svojim učešćem date doprinos uspešnom radu Naučnog skupa.

TEMATSKA PODRUČJA

  • Logopedija
  • Okupaciona terapija
  • Socijalni rad

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA

  1. Rad u tematskom zborniku može imati najviše tri autora. Rad mora imati najmanje 6, a najviše 10 stranica.
  2. Uputstvo za tehničku pripremu i formatiranje rada daje se kao poseban dokument.
  3. U tematskom zborniku radova biće objavljeni samo recenzirani radovi.

Radovi koji nisu urađeni prema priloženom uputstvu ili nisu dostavljeni do naznačenog roka, neće se štampati u tematskom zborniku radova.

  1. Izabrani radovi biće objavljeni i u jednom od brojeva časopisa “PARADIGMA” i “SOCIJALNA POLITIKA“.
  2. Radove napisane u skladu sa uputstvom i sa svim potrebnim elementima slati na adresu: alos2019@asp.edu.rs
  3. Krajnji rok za dostavljanje kompletnih radova je 01.09.2019. godine.

KOTIZACIJA

Rana kotizacija: do 10.07.2019.                         Puna kotizacija: od 11.07.2019.     

Za učesnike iz Srbije:

Aktivno učešće     6.000 rsd                                  9.000 rsd

Pasivno učešće      3.000 rsd                                 4.500 rsd

Za učesnike iz inostranstva :

Aktivno učešće       60 Eura                                  90 Eura

Pasivno učešće       40 Eura                                  60 Eura

Studentska kotizacija*:

                              2.000 rsd                                      3.000 rsd

*pravo na studentsku kotizaciju imaju svi studenti osnovnih i master studija sa sledećih fakulteta: Visoke škole socijalnog rada, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu; Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu odseka za socijalnu politiku i socijalni rad, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu odseka za socijalni rad, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu departmana za sociologiju. Broj mesta po ovom osnovu je ograničen.  

Kotizacija uključuje tematski zbornik (CD), konferencijski materijal, osveženje tokom skupa.

Plaćena kotizacija i dve pozitivne recenzije su uslov za objavljivanje rada.

ZVANIČNI JEZIK SKUPA

 Zvanični/radni jezici Naučnog skupa su srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski i engleski.

ZNAČAJNI DATUMI

Prijava učešća i slanje apstrakta:                                 01.06.2019.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta :                       10.06.2019.

Slanje kompletnih radova:                                             01.07.2019.

Obaveštenje o prihvatanju radova :                             01.09.2019.

Uplata rane kotizacije:                                              do  10.07.2019.

Uplata pune kotizacije:                                             od  11.07.2019.

Krajnji rok za uplatu kotizacije                                      10.09.2019.

 

Prijavni obrazac:

Navesti ime i prezime, zvanje, instituciju, adresu institucije, e-mail
Do 250 reči, srpski jezik, ključne reči, times new roman 12
Do 250 reči, engleski jezik, ključne reči, times new roman 12